SMB

Zkrácená definice: SMB (Small and Medium-sized Businesses) jsou malé a střední firmy s omezeným počtem zaměstnanců nebo obratem, podle definic země, ve které podnikají.

Úplná definice: SMB, což je zkratka pro Small and Medium-sized Businesses, se vztahuje na malé a střední podniky. Tyto podniky jsou definovány na základě počtu zaměstnanců, obratu nebo bilanční sumy, a to podle definic dané země. V Evropské unii je například malý podnik definován jako podnik s méně než 50 zaměstnanci a obratem nebo bilanční sumou do 10 milionů eur, zatímco střední podnik má méně než 250 zaměstnanců a obrat do 50 milionů eur nebo bilanční sumu do 43 milionů EUR.

SMB firmy jsou pro marketéry klíčové, protože často představují velkou část ekonomiky a jsou zodpovědné za významnou část zaměstnanosti. Také mohou představovat unikátní příležitosti pro produkty a služby určené k podpoře růstu a efektivnosti těchto firem.

Příklad 1: Software-as-a-Service (SaaS) firma může cílit na SMB firmy s produktem, který pomáhá automatizovat jejich procesy a zvyšovat produktivitu.

Příklad 2: Marketingová agentura se může specializovat na poskytování služeb SMB firmám, které nemají interní marketingový tým, ale chtějí zvýšit svou viditelnost na trhu.

Nedoporučená situace: Pokud se výrobce prémiových B2B řešení pokusí prodat svůj produkt SMB firmám bez úpravy ceny nebo funkcí, může narazit na nízkou poptávku, protože jeho řešení může být pro SMB firmy příliš drahé nebo komplexní.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké příležitosti vidíme v segmentu SMB firem?
  2. Jak naše produkty nebo služby odpovídají potřebám SMB firem?
  3. Jak můžeme přizpůsobit naši marketingovou strategii pro cílení na SMB firmy?

Citát: „Na cestě k úspěchu neexistuje výtah. Musíte použít schody… jeden krok za druhým.“ – Joe Girard.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!