Emoční trigger

Zkrácená definice: Emoční trigger jsou jakékoliv slova, výrazy, obrázky nebo události, které vyvolávají silnou emoční reakci.

Úplná definice: Emoční trigger jsou jakékoliv slova, výrazy, obrázky, zvuky nebo události, které vyvolávají silnou emoční reakci. Tyto reakce mohou být pozitivní (šťastné, nadšené) nebo negativní (smutné, rozzlobené, vystrašené).

Pro marketéry je pochopení emočních spouštěčů klíčové pro vytváření efektivních marketingových kampaní. Emoční spouštěče mohou pomoci navázat hlubší spojení se zákazníky, vyvolat emoce, které podporují rozhodování a motivují k akci.

Příklad 1: Marketingový tým může použít obrázky rodiny a přátel v reklamě na sociálních sítích pro výrobek, což může vyvolat pocity tepla a přátelství (pozitivní emoční trigger).

Příklad 2: Kampaň proti kouření může používat obrázky a statistiky zdravotních rizik spojených s kouřením, což může vyvolat pocity strachu a úzkosti (negativní emoční trigger).

Nedoporučená situace: Pokud marketér používá negativní emoční trigger bez citlivosti nebo empatie, může to vést k odmítnutí ze strany zákazníků. Je důležité používat emoční trigger s uvážením a respektem k cílové skupině.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké emoční trigger můžeme použít v naší marketingové komunikaci pro navázání hlubšího spojení se zákazníky?
  2. Jak můžeme vyvážit použití pozitivních a negativních emočních triggerů v naší marketingové strategii?
  3. Jaké jsou potenciální rizika spojená s použitím emočních triggerů a jak se jim můžeme vyhnout?

Citát: „Lidé zapomenou, co jste řekli, lidé zapomenou, co jste udělali, ale lidé nikdy nezapomenou, jak se s vámi cítili.“ – Maya Angelou.

Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin
Poslat na e-mail

Podpořte na Hithitu