Analýza konkurence

Zkrácená definice:

Analýza konkurence je proces zkoumání konkurenčních firem s cílem porozumět jejich strategiím, silným a slabým stránkám.

Úplná definice:

Analýza konkurence je systematické hodnocení konkurentů na trhu s cílem získat porozumění o jejich strategiích, produktech, silných a slabých stránkách. Tento proces může zahrnovat sledování jejich marketingových taktik, cenových strategií, cílových skupin a dalších klíčových aspektů jejich podnikání. Analýza konkurence je pro marketéry důležitá, protože jim umožňuje identifikovat tržní mezery, předvídat konkurenční akce a najít jedinečné způsoby, jak se diferencovat. Také pomáhá podnikům lépe porozumět svému postavení na trhu a najít způsoby, jak zvýšit svou konkurenceschopnost.

Příklady z reálné situace:

  1. Restaurace může provést analýzu konkurence pro zjištění, jaké typy jídel nabízí konkurenční podniky, jaké jsou jejich cenové strategie a jak efektivně využívají sociální média pro marketing.
  2. Online obchod s oblečením může sledovat konkurenci pro zjištění, jaké trendy v módním průmyslu jsou populární, jakou rychlostí se změny v sortimentu uskutečňují a jaké strategie využívají pro zákaznický servis.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud firma provádí analýzu konkurence, ale následně ji používá jen pro kopírování strategií konkurence bez pochopení, proč tyto strategie fungují, může to vést k neúspěchu. Je důležité použít informace získané z analýzy konkurence k vytváření vlastních unikátních strategií a hodnot.

Otázky k zamyšlení:

  1. Kdo jsou moji hlavní konkurenti a jaké strategie využívají?
  2. Jaké jsou silné a slabé stránky mé konkurence?
  3. Jak mohu využít informace získané z analýzy konkurence k vytvoření jedinečné hodnoty pro mé zákazníky?

Citát:

„Pokud nemáte konkurenci, nemáte ani trh.“ – Ray Kroc

Přeloženo z originálního citátu: „If you have no competition, you have no market.“ – Ray Kroc.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!