Akční plán

Zkrácená definice:

Akční plán je detailně stanovený seznam kroků nebo instrukcí navržených tak, aby dosáhl cíle nebo dosáhl určitého výsledku.

Úplná definice:

Akční plán je strategický dokument, který obsahuje kroky nebo činnosti, které je třeba podniknout pro dosažení určitého cíle. Je to základní nástroj pro dosažení určitých cílů marketingové strategie. Plán detailně vymezuje, co má být provedeno, kdo je za to odpovědný, kdy má být toto provedeno a jaké prostředky jsou k dispozici pro dosažení těchto cílů. Akční plány jsou nezbytné pro účinný marketing, protože poskytují jasné směry a cestu k úspěchu.

Pro marketéry je akční plán klíčový, protože definuje, jakým způsobem bude dosaženo stanovených cílů. Bez jasného akčního plánu mohou být marketingové strategie a taktiky roztříštěné a neúčinné. Akční plán také umožňuje sledování postupu a poskytuje prostředky pro měření úspěšnosti.

Příklady z reálné situace:

  1. E-commerce obchod chce zvýšit své tržby o 20% v následujících šesti měsících. Akční plán by mohl zahrnovat kroky jako zvýšení rozpočtu na online reklamu, zlepšení obsahu webu pro SEO, spuštění nových emailových kampaní a testování nových strategií sociálních médií.
  2. Startup v oblasti technologií chce získat 1000 nových uživatelů pro svou novou mobilní aplikaci do konce roku. Akční plán by mohl zahrnovat kroky jako vývoj a uvolnění nových funkcí, zvýšení povědomí pomocí PR a sociálních médií, a spuštění referenčního programu pro stávající uživatele.

Špatné použití:

Příkladem špatného použití by mohlo být vytvoření akčního plánu bez jasného cíle. Pokud například marketér vytvoří akční plán pro sociální média, ale neví, jaký konkrétní výsledek chce dosáhnout (např. zvýšení počtu followerů, zvýšení angažovanosti, zvýšení prodeje atd.), plán může být neúčinný a může ztrácet zdroje.

Otázky k zamyšlení:

  • Jaké jsou klíčové cíle vašeho podnikání a jak může akční plán pomoci dosáhnout těchto cílů?
  • Jaké kroky nebo činnosti by měly být zahrnuty do vašeho akčního plánu?
  • Jaké zdroje jsou k dispozici pro realizaci vašeho akčního plánu?
  • Jak budete měřit úspěšnost vašeho akčního plánu?

Citát:

„Cesta k úspěchu je vždy pod stavebními pracemi.“ – Arnold Palmer

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!