Leaflet

Zkrácená definice:

Leaflet je malý tištěný papír, který obsahuje informace nebo reklamu a je určen k šíření mezi veřejností.

Plná definice:

Leaflet, také známý jako leták nebo brožura, je malý tištěný papír, který obsahuje informace nebo reklamu. Je navržen tak, aby byl distribuován mezi veřejností, často na veřejných místech, na událostech nebo prostřednictvím pošty. Leaflety jsou často používány k propagaci produktů, služeb, akcí nebo kampaní.

V digitální éře se termín „leaflet“ může také odkazovat na digitální verzi tištěného leafletu, jako je například PDF soubor, který může být stažen z webové stránky nebo rozeslán prostřednictvím e-mailu.

Příklady z reálné situace:

  1. Restaurace může vytvořit leaflety, které zobrazují jejich menu a speciální nabídky, a roznést je do okolních domácností.
  2. Charitativní organizace může vytvořit leaflety k propagaci nadcházejícího fundraisingového eventu.

Situace, které se nedoporučuje:

Leaflety by měly být používány uváženě, aby nedošlo k přehlcení příjemců informacemi a aby se předešlo potenciálnímu vnímání jako spamu. Je také důležité respektovat soukromí lidí a nezasahovat do jejich osobního prostoru bez jejich souhlasu.

Otázky k zamyšlení:

  • Jaké informace by měl obsahovat můj leaflet?
  • Jaký design by měl být pro můj leaflet nejúčinnější?
  • Jaké jsou nejlepší způsoby distribuce mých leafletů?

Inspirace pro další studium:

  • Jak vytvořit účinný leaflet?
  • Jaké jsou nejlepší praktiky pro design a obsah leafletů?
  • Jak může být leaflet efektivně kombinován s ostatními marketingovými kanály?
Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!