One Rep Max

One Rep Max (1RM) kalkulačka

Zkrácená definice: One Rep Max (1RM) označuje maximální množství hmotnosti, kterou může jedinec zvednout jednou při určitém cvičení, například při dřepu, bench pressu nebo mrtvém tahu. Je to užitečný indikátor síly a často se používá pro vytváření tréninkových programů v oblasti sílového tréninku.

V praxi je vypočítání 1RM často provedeno prostřednictvím testování nebo použitím různých odhadovacích metod. Přímé testování 1RM může být náročné a má potenciál k zranění, pokud není provedeno správně. Z tohoto důvodu se často používají odhadovací metody, které využívají formule pro výpočet 1RM na základě množství hmotnosti, kterou jedinec může zvednout určitý počet opakování.

Je důležité mít na paměti, že 1RM je specifický pro každé cvičení a mění se v průběhu času v závislosti na tréninku a ostatních faktorech, jako jsou zranění a celkový zdravotní stav.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!