Learning Style Inventory (LSI)

Zkrácená definice: Inventář stylů učení (Learning Style Inventory – LSI) je nástroj určený k identifikaci preferovaných stylů učení jedince podle modelu Davida A. Kolba.

Úplná definice: Inventář stylů učení (Learning Style Inventory – LSI) je psychometrický nástroj vytvořený Davidem A. Kolbem, který se používá k identifikaci preferovaných stylů učení jedince. Kolb identifikuje čtyři hlavní styly učení: divergentní, asimilační, konvergentní a akomodační.

Tento inventář je pro marketéry důležitý, protože pomáhá pochopit, jak se lidé učí a zpracovávají informace. To je klíčové při vytváření efektivních marketingových kampaní a strategií, protože umožňuje lépe se přizpůsobit potřebám a preferencím cílové skupiny.

Příklad 1: Marketingový tým může použít Inventář stylů učení k identifikaci preferovaných stylů učení své cílové skupiny a následně přizpůsobit svůj marketingový obsah a strategie těmto preferencím.

Příklad 2: Firma nabízející online kurzy může použít Inventář stylů učení k identifikaci preferovaných stylů učení svých studentů a následně přizpůsobit své kurzy těmto preferencím.

Nedoporučená situace: Pokud firma nebere v úvahu rozdílné styly učení své cílové skupiny při tvorbě svých produktů, služeb nebo marketingového obsahu, může to vést k neefektivní komunikaci a nízkému zapojení.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké jsou preferované styly učení naší cílové skupiny a jak můžeme své marketingové strategie přizpůsobit těmto preferencím?
  2. Jak můžeme využít Inventář stylů učení při vytváření našich marketingových kampaní a strategií?
  3. Jaké změny můžeme provést v našich produktech, službách nebo marketingovém obsahu, aby lépe vyhovovaly různým stylům učení?

Citát: „Učení je nekončící cesta objevování – cesta, která vede za horizont.“ – William Arthur Ward.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!