PNO – Podíl nákladů na obratu

PNO kalkulačka


Zkrácená definice:

PNO (Podíl nákladů na obratu) je finanční ukazatel, který vypočítává poměr celkových nákladů firmy k jejímu celkovému obratu.

Úplná definice:

PNO, což je zkratka pro Podíl nákladů na obratu, je klíčovým finančním ukazatelem, který ukazuje, kolik procent obratu firmy jsou náklady. Vypočítá se dělením celkových nákladů firmy jejím celkovým obratem. Tento ukazatel je důležitý pro marketéry, protože může ovlivnit strategii cenotvorby a rozpočet na marketing. PNO pomáhá firmám určit, jak efektivně využívají své zdroje k vytváření obratu.

Způsob, jak spočítat PNO

Hlavní princip spočítání PNO je jednoduchý – dělíte náklady obratem. Když máte PNO nad 100 %, ztrácíte. Pokud je PNO vyšší než vaše marže, jste ve ztrátě. PNO = náklady / obrat

Pokud se díváme na metriky z Google Ads, pak PNO = náklady / hodnota konverze

Někteří experti do vzorce PNO započítávají i náklady na správu reklamních kampaní, obvykle pro celkový výpočet, ne odděleně. Je důležité brát v úvahu náklady na řízení kampaně, ať už jsou zahrnuty v PNO nebo ne. Záleží to na dohodě, charakteru projektu a typu reklamní kampaně (například pokud je hlavní náplň reklamy značky, nemusí být relevantní).

PNO = (náklady za kliknutí + náklady za správu PPC) / obrat

Příklady z reálné situace:

  1. E-shop s oblečením vypočítává svůj PNO tak, že dělí své celkové náklady (náklady na zboží, provozní náklady, náklady na marketing, atd.) svým celkovým obratem.
  2. Restaurace sleduje svůj PNO, aby mohla určit, jak velký podíl jejích příjmů jdou na náklady jako jsou náklady na potraviny, mzdy zaměstnanců a pronájem prostor.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud firma nezahrnuje všechny své náklady při výpočtu PNO, může dojít k nesprávnému odhadu tohoto ukazatele a tedy k nesprávným obchodním rozhodnutím.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký je můj současný PNO a jak se vyvíjel v čase?
  2. Jak mohu snížit svůj PNO bez omezení kvality svých produktů nebo služeb?
  3. Jaký vliv má můj marketingový rozpočet na můj PNO?

Citát:

„Úspěch v podnikání vyžaduje trénink a disciplínu a tvrdou práci. Ale pokud se vám něco nelíbí, můžete to měnit.“ – Debbi Fields

Přeloženo z originálního citátu: „Success in business requires training and discipline and hard work. But if you’re not frightened by these things, the opportunities are just as great today as they ever were.“ – Debbi Fields.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!