PNO – Podíl nákladů na obratu

PNO kalkulačka


Zkrácená definice:

PNO (Podíl nákladů na obratu) je finanční ukazatel, který vypočítává poměr celkových nákladů firmy k jejímu celkovému obratu.

Úplná definice:

PNO, což je zkratka pro Podíl nákladů na obratu, je klíčovým finančním ukazatelem, který ukazuje, kolik procent obratu firmy jsou náklady. Vypočítá se dělením celkových nákladů firmy jejím celkovým obratem. Tento ukazatel je důležitý pro marketéry, protože může ovlivnit strategii cenování a rozpočet na marketing. PNO pomáhá firmám určit, jak efektivně využívají své zdroje k vytváření obratu.

Příklady z reálné situace:

  1. E-shop s oblečením vypočítává svůj PNO tak, že dělí své celkové náklady (náklady na zboží, provozní náklady, náklady na marketing, atd.) svým celkovým obratem.
  2. Restaurace sleduje svůj PNO, aby mohla určit, jak velký podíl jejích příjmů jdou na náklady jako jsou náklady na potraviny, mzdy zaměstnanců a pronájem prostor.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud firma nezahrnuje všechny své náklady při výpočtu PNO, může dojít k nesprávnému odhadu tohoto ukazatele a tedy k nesprávným obchodním rozhodnutím.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký je můj současný PNO a jak se vyvíjel v čase?
  2. Jak mohu snížit svůj PNO bez omezení kvality svých produktů nebo služeb?
  3. Jaký vliv má můj marketingový rozpočet na můj PNO?

Citát:

„Úspěch v podnikání vyžaduje trénink a disciplínu a tvrdou práci. Ale pokud se vám něco nelíbí, můžete to měnit.“ – Debbi Fields

Přeloženo z originálního citátu: „Success in business requires training and discipline and hard work. But if you’re not frightened by these things, the opportunities are just as great today as they ever were.“ – Debbi Fields.

Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin
Poslat na e-mail

Podpořte na Hithitu