Konverzní trychtýř

Zkrácená definice:

Konverzní trychtýř je model, který popisuje cestu zákazníka od prvního kontaktu s produktem nebo službou až po konečný nákup.

Úplná definice:

Konverzní trychtýř, někdy označovaný jako sales funnel, je model, který ilustruje cestu, kterou zákazník podniká od prvního kontaktu s produktem nebo službou až po konečný nákup. Tento proces je obvykle rozdělen do několika fází, které mohou zahrnovat uvědomění si potřeby, zvážení různých možností, rozhodování a nakonec akci. Konverzní trychtýř je důležitý pro marketéry, protože jim pomáhá pochopit, jak zákazníci interagují s jejich značkou a jaké faktory ovlivňují jejich rozhodování o nákupu.

Příklady z reálné situace:

  1. Uživatel objeví nový produkt na sociálních médiích (uvědomění si), prozkoumá různé recenze a srovnání (zvážení), rozhodne se pro nákup (rozhodnutí) a nakonec produkt koupí na e-commerce webu (akce).
  2. Potenciální zákazník se dozví o nové službě prostřednictvím blogového článku (uvědomění si), porovná službu s konkurencí (zvážení), rozhodne se pro předplatné (rozhodnutí) a nakonec si předplatí službu (akce).

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Konverzní trychtýř je model, který se nevztahuje pouze na online prodej. Může být použit k popisu jakékoli zákaznické cesty, ať už se jedná o nákup v kamenném obchodě nebo o rozhodování o službách.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jakou cestu podnikají mí zákazníci, když se rozhodují o nákupu mého produktu nebo služby?
  2. Jak mohu ovlivnit jednotlivé fáze konverzního trychtýře, aby jsem podpořil konverzi?
  3. Jaké nástroje mohu využít k sledování a optimalizaci mého konverzního trychtýře?

Citát:

„Vaším cílem není dělat business s každým, kdo potřebuje to, co máte. Cílem je dělat business s lidmi, kteří věří v to, co věříte vy.“ – Simon Sinek

Přeloženo z originálního citátu: „People don’t buy what you do, they buy why you do it.“ – Simon Sinek

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!