Go-to-market strategie

Zkrácená definice:

Go-to-market (GTM) strategie je plán, který popisuje, jak společnost plánuje doručit své produkty nebo služby zákazníkům.

Úplná definice:

Go-to-market (GTM) strategie je akční plán, který popisuje, jak společnost prodá své produkty nebo služby na trhu. Cílem GTM strategie je dosáhnout konkurenční výhody a úspěšně se dostat na trh. Tato strategie popisuje, jak bude produkt nebo služba prodáván a distribuován, jak bude komunikován se zákazníky a jak bude společnost konkurovat na trhu.

GTM strategie obvykle zahrnuje následující prvky:

 1. Cílový trh: Definice cílového trhu, včetně demografických informací, chování zákazníků a potřeb zákazníků.
 2. Cenová strategie: Stanovení ceny produktu nebo služby v souladu s tržními trendy, hodnotou pro zákazníka a konkurencí.
 3. Distribuční strategie: Určení, jak bude produkt nebo služba doručen zákazníkům. Může zahrnovat prodej přes vlastní prodejny, e-commerce weby, distributory nebo partnery.
 4. Komunikační strategie: Plán pro komunikaci hodnoty produktu nebo služby zákazníkům. Může zahrnovat různé kanály jako je reklama, sociální média, PR nebo emailový marketing.

Příklady z reálné situace:

 1. Když Apple uvádí na trh nový iPhone, jejich GTM strategie zahrnuje prezentace produktu, masivní reklamní kampaně, distribuci přes vlastní obchody a webové stránky a cenu stanovenou tak, aby odrážela hodnotu a kvalitu produktu.
 2. Start-up firma vytvářející novou mobilní aplikaci může mít GTM strategii, která zahrnuje cílení na mladé technologicky směřující uživatele, propagaci přes sociální média a bloggery, distribuci přes App Store a Google Play a freemium cenovou strategii.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

GTM strategie by měla být pečlivě plánována a měla by zohlednit všechny aspekty trhu. Spoléhat se jen na jednu komponentu, jako je reklama nebo cena, bez zohlednění ostatních faktorů, může vést k neúspěchu na trhu.

Otázky k zamyšlení:

 1. Kdo jsou naši cíloví zákazníci a jaké jsou jejich potřeby a chování?
 2. Jaký je náš jedinečný prodejní návrh a jak ho můžeme efektivně komunikovat zákazníkům?
 3. Jaké jsou naše kanály pro doručení našich produktů nebo služeb zákazníkům?
 4. Jaké jsou naše ceny a jak jsou srovnatelné s konkurencí a tržními trendy?
 5. Jak můžeme nejlépe konkurovat na našem trhu?

Inspirativní citát:

„Bez strategie je obsah jen obsahem, ne řešením.“ – Arjun Basu

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!