Obchodní cíle

Zkrácená definice: Obchodní cíle jsou specifické, měřitelné cíle, kterých chce podnik dosáhnout, aby podpořil svou celkovou strategii a misi.

Úplná definice: Obchodní cíle jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené (SMART) cíle, které podnik stanoví, aby podpořil svou celkovou obchodní strategii a misi. Mohou se vztahovat na různé oblasti podnikání, včetně prodeje, zisku, tržního podílu, zákaznické spokojenosti, zaměstnaneckého vývoje a udržitelnosti.

Obchodní cíle jsou důležité pro marketéry, protože určují směr a zaměření marketingových aktivit. Pomáhají také v měření úspěchu a umožňují podnikům se zaměřit na nejdůležitější priority.

Příklad 1: Obchod může mít obchodní cíl zvýšit online prodej o 15% během příštího čtvrtletí.

Příklad 2: Software-as-a-Service (SaaS) firma může mít obchodní cíl zvýšit měsíční opakované příjmy o 20% během příštího roku.

Nedoporučená situace: Pokud podnik stanoví obchodní cíle, které jsou příliš nerealistické nebo nespecifické, mohou zaměstnanci být demotivováni nebo zmateni a podnik může trpět nedostatkem jasného směru.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké jsou naše hlavní obchodní cíle a jak se naše marketingové aktivity k těmto cílům vztahují?
  2. Jaké metriky nebo KPIs nám pomohou sledovat naše pokroky k dosažení našich obchodních cílů?
  3. Jak se naše obchodní cíle promítají do naší každodenní práce a rozhodování?

Citát: „Cíle jsou místa na konci cesty, strategie jsou plány cesty.“ – Alfred Adler.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!