Segmentace zákazníků

Zkrácená definice:

Segmentace zákazníků je proces rozdělení zákazníků do skupin podle společných charakteristik, jako jsou demografické údaje, chování nebo potřeby.

Úplná definice:

Segmentace zákazníků je strategie, která rozděluje zákaznickou základnu firmy do skupin podle různých faktorů, jako jsou demografické údaje (věk, pohlaví, příjem), geografie (místo bydliště), psychografie (životní styl, hodnoty) a chování (nákupní návyky, věrnost značce). Tyto segmenty zákazníků se pak používají k vytváření specifických marketingových kampaní, které jsou relevantní pro jednotlivé skupiny. Segmentace zákazníků umožňuje firmám lépe porozumět potřebám a preferencím svých zákazníků a nabízet jim relevantní a účinné produkty, služby a marketingové zprávy.

Příklady z reálné situace:

  1. Kosmetická firma může segmentovat své zákazníky podle věku a typu pleti, aby lépe cílila své produkty a marketingové zprávy.
  2. Automobilový výrobce může segmentovat své zákazníky podle příjmu a životního stylu, aby nabídl správný model auta pro různé skupiny zákazníků.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Segmentace zákazníků není pouze o rozdělení zákazníků do skupin podle jedné charakteristiky, jako je věk nebo pohlaví. Měla by brát v úvahu kombinaci různých faktorů, aby byly vytvořeny co nejrelevantnější skupiny zákazníků.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké jsou hlavní segmenty našich zákazníků a jak se liší jejich potřeby a chování?
  2. Jak můžeme přizpůsobit naše produkty, služby a marketingové zprávy pro jednotlivé segmenty zákazníků?
  3. Jaké jsou nové segmenty zákazníků, které bychom mohli cílit?

Citát:

„Pokud se snažíte oslovit všechny, pak ve skutečnosti oslovujete nikoho.“ – Seth Godin, autor a marketér.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!