Archetypy značky

Zkrácená definice:

Archetypy značky jsou univerzální symboly nebo charaktery, které značka využívá k vytvoření identifikovatelné a zapamatovatelné identity.

Jaké jsou základní archetypy značky?

 1. Vládce
 2. Tvůrce
 3. Neviňátko
 4. Objevitel
 5. Mudrc
 6. Rebel
 7. Hrdina
 8. Kouzelník
 9. Šprýmař
 10. Kluk od vedle (jeden z nás)
 11. Milenec
 12. Pečovatel

Úplná definice:

Archetypy značky vycházejí z konceptu Carl Gustav Junga a jsou to univerzální symboly nebo charaktery, které lidé intuitivně rozumí. Existuje dvanáct základních archetypů značky: Nevinný, Všední hrdina, Hrdina, Rebel, Kouzelník, Milovník, Jester, Pečovatel, Průzkumník, Tvůrce, Vládce a Moudrý. Každý archetyp má své specifické charakteristiky, hodnoty a atributy, které značka může využít k vytvoření silné, identifikovatelné a zapamatovatelné identity.

Příklady z reálné situace:

 1. Harley Davidson je příkladem archetypu Rebel – značka, která vyjadřuje svobodu, nezávislost a odpor vůči konvencím.
 2. Coca-Cola představuje archetyp Šaška nebo Jester – značka, která přináší radost a štěstí do života lidí.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud značka nekonzistentně mění svůj archetyp nebo se pokouší využívat více archetypů naráz, může to způsobit zmatení u zákazníků a oslabit celkovou identitu značky.

Otázky k zamyšlení:

 1. Jaký archetyp nejlépe vystihuje charakter mé značky?
 2. Jak můžu využít tento archetyp ve své komunikaci a marketingu?
 3. Jak mohu zajistit konzistenci mého archetypu značky napříč různými kanály a kontexty?

Citát:

„Lidé se neidentifikují s produkty. Identifikují se se tím, co tyto produkty pro ně znamenají.“ – Simon Sinek

Přeloženo z originálního citátu: „People don’t buy what you do; they buy why you do it.“ – Simon Sinek.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!