Brand building

Zkrácená definice:

Brand building je proces vytváření, vývoje a posilování značky tak, aby se stala známou, uznávanou a ceněnou na trhu.

Úplná definice:

Brand building je dlouhodobý proces vytváření a posilování jedinečné identity značky. Tento proces zahrnuje strategické a kreativní aktivity, jako je definování hodnot značky, vytváření vizuální identity, budování povědomí a důvěry u zákazníků a komunikace hodnot značky skrze různé kanály. Cílem je vytvoření silné značky, která rezonuje s cílovým publikem, vyvolává pozitivní emocionální reakce a podporuje loajalitu zákazníků.

Příklady z reálné situace:

  1. Společnost vyrábějící organické potraviny buduje svou značku skrze významnou marketingovou kampaň, která zdůrazňuje její závazek k udržitelnosti a kvalitě.
  2. Lokální kavárna buduje svou značku skrze aktivní účast na sociálních médiích, pravidelné akce pro komunitu a kvalitní zákaznický servis, který zdůrazňuje její hodnoty a přátelskou atmosféru.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud společnost se soustředí jen na krátkodobé marketingové taktiky a ignoruje důležitost dlouhodobého brand buildingu, může to vést k slabému povědomí o značce a nižší loajalitě zákazníků.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké hodnoty a příběh chci, aby moje značka komunikovala?
  2. Jaké strategie a kanály mohu použít k budování povědomí a důvěry v mou značku?
  3. Jak může můj proces brand buildingu podporovat dlouhodobé cíle mého podnikání?

Citát:

„Budování značky je nekonečný proces. Značka se nikdy nedokončí a nikdy se neřekne, že je dokonalá.“ – Jeff Bezos

Přeloženo z originálního citátu: „Branding is an ongoing process. The brand is never finished and it never says it’s perfect.“ – Jeff Bezos.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!