ROMI

ROMI kalkulačka


Zkrácená definice: ROMI (Return on Marketing Investment) je ukazatel výkonnosti, který měří efektivitu marketingových investic vzhledem k vygenerovanému zisku.

Úplná definice: Return on Marketing Investment (ROMI) je finanční ukazatel, který měří efektivitu marketingových investic vzhledem k vygenerovanému zisku. Pomáhá firmám porozumět, kolik zisku je generováno za každou korunu vynaloženou na marketingové aktivity. ROMI je často používán k odůvodnění marketingových výdajů a informování o strategických rozhodnutích týkajících se alokace marketingových zdrojů.

Pro marketéry je ROMI klíčovou metrikou, která může pomoci identifikovat nejefektivnější marketingové taktiky a optimalizovat marketingový rozpočet. Efektivní sledování a zvyšování ROMI může vést k lepšímu finančnímu výkonu a ziskovosti firmy.

Příklady:

  1. E-commerce firma používá ROMI k měření efektivnosti svých reklamních kampaní na sociálních médiích. To jim pomáhá určit, které kampaně přinášejí nejlepší výsledky a jak by měly alokovat svůj marketingový rozpočet.
  2. Retailová firma používá ROMI k sledování výkonnosti různých marketingových kanálů, jako je e-mailový marketing, SEO a PPC reklama. To jim umožňuje optimalizovat své marketingové strategie a maximalizovat návratnost investic.

Nedoporučená situace:

Společnost se zaměřuje výhradně na krátkodobý ROMI a ignoruje dlouhodobé hodnoty zákazníků. To může vést k přehlížení investic do budování vztahů se zákazníky a značky, které mohou přinést dlouhodobý zisk.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký je váš současný ROMI a jak ho můžete zlepšit?
  2. Jaké marketingové aktivity přinášejí nejvyšší ROMI a proč?
  3. Jak můžete využít informace o ROMI k informování o svých strategických marketingových rozhodnutích?

Citát: „Vaše kultura je vaše značka.“ – Tony Hsieh

Jedná se o vzorec, díky kterému můžeme vypočítat návratnost marketingových aktivit. Neumíme zcela přesně určit, jaké by byly prodeje bez našich marketingových aktivit, umíme to ale přibližně vypočítat. Výsledek je však reprezentativní a můžeme z něj vycházet při dalších marketingových rozhodnutích.

ROMI počítáme vždy jen za konkrétní období.

Např. kampaň, která trvala celý měsíc a odhad nárůstu prodeje oproti očekávanému prodeji. Lze srovnat i stejný měsíc minulý rok, pro výpočet nárůstu prodeje.

Postup a ukázka ROMI výpočtu

Jako příklad uvedu fiktivní situaci, na které se ROMI  výpočet lépe vysvětlí.

V prosinci 2020 jsem prodal 12 online kurzů a několik hodin konzultací v celkové hodnotě 81 000 Kč bez DPH.

V roce 2021 jsem v prosinci prodal 18 online kurzů a další hodiny konzultací v celkové hodnotě 121 500 Kč bez DPH.

Během prosince jsem zaplatil grafikovi 7 000 Kč bez DPH a kameramanovi 10 000 Kč bez DPH.

  • 2020 prosinec výnos = 81 000 Kč bez DPH.
  • 2021 prosinec výnos = 121 500 Kč bez DPH.
  • 2021 prosinec nárůst = 121 500 – 81 000 = 40 500 Kč bez DPH.
  • 2021 prosinec náklady = 17 000 Kč bez DPH.
  • 2021 prosinec extra profit = 40 500 – 17 000 = 23 500 Kč bez DPH.

Výpočet ROMI

ROMI = 23 500 / 17 000 * 100

ROMI = 138,2 %

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!