B2C – Business-to-Consumer

Zkrácená definice:

B2C, nebo Business-to-Consumer, označuje obchodní transakce mezi podnikem a spotřebiteli.

Úplná definice:

B2C, neboli Business-to-Consumer, je termín používaný pro označení obchodních transakcí mezi podniky a jednotlivými spotřebiteli. Toto se liší od B2B (Business-to-Business), což jsou transakce mezi podniky. B2C marketing je zaměřen na dosažení jednotlivých spotřebitelů a přesvědčení je k nákupu produktů nebo služeb. Tato forma marketingu často zahrnuje reklamu, přímý prodej, public relations, a také digitální marketing, jako je sociální média, e-mailový marketing, a výkonnostní marketing. Rozumění potřebám a chování spotřebitelů je klíčové pro úspěch v B2C marketingu.

Příklady z reálné situace:

  1. Když společnost prodává televizi spotřebiteli prostřednictvím svého online obchodu, jedná se o B2C transakci.
  2. Restaurace, která nabízí jídlo zákazníkům, je dalším příkladem B2C transakce.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud společnost nerozumí rozdílům mezi B2C a B2B marketingem a používá taktiky vhodné pro firmy při komunikaci se spotřebiteli, může to vést k neúspěchu. B2C marketing vyžaduje specifický přístup a porozumění potřebám a chování spotřebitelů.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké jsou potřeby a očekávání mé cílové skupiny spotřebitelů?
  2. Jaké B2C marketingové strategie bych měl využít pro dosažení mého cílového trhu?
  3. Jak mohu zlepšit zážitek mého zákazníka pro zvýšení loajality a opakovaných nákupů?

Citát:

„Cílem marketingu je znát a rozumět zákazníkovi tak dobře, že mu produkt nebo služba prodá sama sebe.“ – Peter Drucker

Přeloženo z originálního citátu: „The aim of marketing is to know and understand the customer so well the product or service sells itself.“ – Peter Drucker.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!