Cenová citlivost

Zkrácená definice: Cenová citlivost podle Van Westendorpa je metodologie pro určení optimální ceny produktu na základě vnímání zákazníků.

Úplná definice: Cenová citlivost podle Van Westendorpa, také známá jako Metoda cenových bodů, je technika průzkumu trhu, která určuje optimální cenu produktu nebo služby na základě vnímání zákazníků. Tato metoda zjišťuje čtyři cenové body: bod, kde je cena příliš vysoká, bod, kde je cena tak vysoká, že je těžké ji akceptovat, bod, kde je cena tak nízká, že ji zákazníci považují za podezřelou, a bod, kde je cena tak nízká, že je to skvělý nákup.

Pro marketéry je tato metoda užitečná pro stanovení cenové strategie a porozumění cenové citlivosti cílové skupiny. Pomáhá určit, jaké ceny jsou přijatelné pro zákazníky, a umožňuje marketérům stanovit ceny, které maximalizují prodej a zisk.

Graf cenové citlivosti (Van Westendorp)

graf cenové citlivosti Van Westendorp

Příklady:

  1. Společnost X provedla průzkum cenové citlivosti podle Van Westendorpa a zjistila, že její zákazníci považují cenu 500 Kč za skvělý nákup a cenu 1000 Kč za příliš vysokou. Společnost pak stanoví svou cenu na 750 Kč, která je blíže k bodu výhodného nákupu.
  2. Společnost Y používá metodu Van Westendorpa a zjišťuje, že její zákazníci považují cenu 2000 Kč za příliš vysokou a 1000 Kč za podezřele nízkou. Společnost pak stanoví svou cenu na 1500 Kč.

Nedoporučená situace:

Společnost Z nerozumí cenové citlivosti svých zákazníků a stanoví cenu svého produktu příliš vysoko. V důsledku toho zákazníci hledají levnější alternativy a prodeje klesají.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaká je cenová citlivost vaší cílové skupiny?
  2. Jakou cenu by vaši zákazníci považovali za skvělý nákup?
  3. Jaká cena by byla pro vaše zákazníky příliš vysoká?

Citát: „Chápání ceny jako součásti produktu – a ne jako něco, co je jednoduše připojeno k němu – je klíčem k úspěšné cenové strategii.“ – Philip Kotler

Video na téma cenové citlivosti

Praktický příklad cenové citlivosti podle Van Westendorpa

Ve videu ukazuji praktickou demonstraci výpočtu ideální ceny podle Van Westendorpa u ceny trička s potiskem.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!