Inbound marketing

Zkrácená definice:

Inbound marketing je strategie, která využívá obsah, SEO, sociální média a další techniky k přilákání zákazníků k vaší značce, namísto jejich aktivního vyhledávání.

Úplná definice:

Inbound marketing je metoda přilákání zákazníků k produkům nebo službám prostřednictvím obsahu a interakcí, které jsou relevantní a užitečné. Na rozdíl od tradičního outbound marketingu, který se snaží dosáhnout zákazníků bez ohledu na to, zda mají zájem, inbound marketing se soustředí na poskytnutí hodnoty a řešení problémů potenciálních zákazníků. Pro marketéry je inbound marketing důležitý, protože vytváří vztahy a důvěru s potenciálními zákazníky a vede k vyšší míře konverze a loajality zákazníků.

Příklady z reálné situace:

  1. Firma v oblasti zdraví a fitness vytvořila sérii blogových příspěvků s tipy na zdravé stravování a cvičení. Tato strategie přilákala nové návštěvníky na jejich webové stránky, kteří se mohli stát potenciálními zákazníky.
  2. Softwarová společnost nabízí bezplatnou zkušební verzi svého produktu na svém webu, aby přilákala potenciální zákazníky a ukázala jim hodnotu jejího produktu.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Inbound marketing není o jednorázových kampaních. Vyžaduje to strategii a pravidelné publikování kvalitního obsahu. Pokud firma očekává okamžité výsledky bez pravidelného úsilí, inbound marketing pravděpodobně nebude efektivní.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký druh obsahu by naše cílová skupina ocenila a jak můžeme tento obsah využít k přilákání nových zákazníků?
  2. Jak můžeme naše služby nebo produkty prezentovat jako řešení problémů našich potenciálních zákazníků?
  3. Jaké kanály a techniky by mohly být pro naši inbound marketingovou strategii nejefektivnější?

Citát:

„Inbound marketing není jen o přilákání lidí k vaší společnosti, ale o přilákání správných lidí – těch, kteří jsou nejpravděpodobnější, že se stanou zákazníky.“ – Dharmesh Shah, CTO a spoluzakladatel společnosti HubSpot.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!