Brand Awareness

Zkrácená definice:

Povědomí o značceBrand awareness je míra, do jaké je značka rozpoznána a pamatována cílovou skupinou.

Úplná definice:

Brand awareness, česky povědomí o značce, se týká toho, jak dobře si cílová skupina uvědomuje a rozpoznává danou značku. Může zahrnovat znalost názvu značky, loga, sloganu, barev a dalších prvků identifikace značky. Vysoké povědomí o značce může vést k vyššímu zájmu o produkty nebo služby, zvýšené loajalitě zákazníků a silnější pozici značky na trhu.

Příklady z reálné situace:

  1. Společnost Coca-Cola má vysoké povědomí o značce, její logo, barvy a slogan jsou snadno rozpoznatelné téměř kdekoli na světě.
  2. Nike je dalším příkladem značky s vysokým povědomím – její slogan „Just Do It“ a logo „Swoosh“ jsou široce rozpoznávány.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud firma považuje brand awareness jen za vizuální identitu značky, může ztratit možnost vytvořit hlubší spojení se zákazníky skrze hodnoty značky a její jedinečný příběh.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak dobře je moje značka rozpoznána a pamatována mé cílovou skupinou?
  2. Jaké strategie a kanály mohu využít k zvýšení povědomí o mé značce?
  3. Jak mohu měřit úspěch mé strategie zvyšování povědomí o značce?

Citát:

„Budování značky znamená více než jen vzbudit povědomí. Znamená vytvořit mocnou emocionální spojitost.“ – Scott Davis

Přeloženo z originálního citátu: „Building a brand means more than just eliciting awareness. It means creating a powerful emotional connection.“ – Scott Davis.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!