AIDAS

Zkrácená definice:

AIDAS je model, který popisuje cestu spotřebitele přes pět fází: Pozornost (Attention), Zájem (Interest), Touha (Desire), Akce (Action) a Spokojenost (Satisfaction).

Úplná definice:

AIDAS je marketingový model, který popisuje cestu zákazníka od prvního kontaktu s produktem nebo službou až po nákup a následnou spokojenost. Tento model zahrnuje následující fáze:

  1. Pozornost (Attention): Zákazník si všimne produktu nebo značky.
  2. Zájem (Interest): Zákazník začne mít zájem o produkt nebo značku.
  3. Touha (Desire): Zákazník touží po produktu a začíná zvažovat nákup.
  4. Akce (Action): Zákazník provede nákup.
  5. Spokojenost (Satisfaction): Zákazník je spokojen s nákupem a je pravděpodobné, že se stane opakovaným zákazníkem.

Tento model pomáhá marketérům při plánování a implementaci marketingových strategií a kampaní.

Příklady z reálné situace:

  1. Elektronický obchod využívá AIDAS model pro tvorbu emailové kampaně, která pravidelně komunikuje s potenciálními zákazníky a vede je fázemi modelu až k nákupu.
  2. Automobilová společnost využívá model AIDAS pro svou televizní reklamní kampaň. Reklama nejprve upoutá pozornost zákazníků, poté vzbudí zájem a touhu pomocí zobrazení vozidla a jeho vlastností a nakonec vyzve k akci – návštěvě prodejny.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Přestože je AIDAS užitečným modelem, může být neefektivní, pokud je používán příliš rigidně. Zákaznická cesta může být často ne-lineární a může vyžadovat různé taktiky pro různé fáze.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak mohu efektivně přitahovat pozornost své cílové skupiny?
  2. Jaké taktiky bych měl použít pro vzbuzení zájmu a touhy u potenciálních zákazníků?
  3. Jak mohu měřit úspěšnost své strategie v jednotlivých fázích modelu AIDAS?

Citát:

„Nejlepší způsob, jak predikovat budoucnost, je ji vytvořit.“ – Peter Drucker

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!