Icebreaker

Zkrácená definice:

Icebreaker je aktivita navržená k uvolnění atmosféry a podporu komunikace mezi lidmi, kteří se možná neznají nebo jsou v novém nebo neznámém prostředí.

Plná definice:

Icebreaker (také známý jako „ledoborec“ v češtině) je aktivita nebo hra, která se používá na začátku schůzek, týmových budovacích aktivit nebo sociálních akcí k zahájení konverzace a k rozložení jakéhokoli napětí nebo nervozity. Tyto aktivity jsou navrženy tak, aby pomohly účastníkům se navzájem poznat, rozvíjet týmovou dynamiku a vytvořit pohodovou atmosféru.

Příklady z reálné situace:

  1. Na týmové budovací akci může vedoucí týmu požádat každého, aby sdílel svůj nejzajímavější zážitek z dětství jako ledoborec.
  2. Na konferenci může moderátor začít s ledoborcem, kde účastníci sdílejí své nejoblíbenější knihy.

Situace, které se nedoporučuje:

Ledoborce není vhodné používat v situacích, kdy se účastníci již dobře znají nebo kdy je čas omezený a je potřeba se soustředit na konkrétní úkol nebo diskusi.

Otázky k zamyšlení:

  • Jaký ledoborec by byl vhodný pro mou příští týmovou schůzku?
  • Jak by mohl ledoborec zlepšit dynamiku mého týmu?

Citát:

„Ledoborce mají skvělý potenciál. Můžou začít konverzaci, budovat týmový duch a dokonce pomoci vyřešit konflikty.“ – Judy Ringer.

Inspirace pro další studium:

  • Jaké jsou různé typy ledoborců?
  • Jak efektivně využívat ledoborce pro různé skupiny lidí?
Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!