CHAMP

CHAMP je akronym a strategie používaná pro kvalifikaci potenciálních zákazníků v oblasti prodeje a marketingu. Tato metodika klade důraz na rozpoznání a porozumění klíčovým aspektům, které ovlivňují rozhodovací proces zákazníka. CHAMP se zaměřuje na Výzvy, Autoritu, Peníze a Prioritu, což jsou faktory, jež definují připravenost a schopnost potenciálního zákazníka přistoupit k nákupu.

Popis termínu CHAMP

 1. Výzvy (Challenges):
  • Identifikuje hlavní problémy nebo výzvy, které potenciální zákazník čelí a které by mohl váš produkt nebo služba řešit. Tento krok pomáhá určit relevanci nabídky a je základem pro zacílení komunikace.
 2. Autorita (Authority):
  • Stanoví, kdo má rozhodovací pravomoc nebo kdo ovlivňuje rozhodnutí o nákupu uvnitř organizace zákazníka. Tento prvek zajišťuje, že dialog probíhá s pravými lidmi, kteří mohou rozhodnutí učinit nebo ho podpořit.
 3. Peníze (Money):
  • Zkoumá, zda má potenciální zákazník dostatečné finanční zdroje nebo rozpočet na nákup produktu nebo služby. Jinými slovy, zda je kvalifikovaný k nákupu. Je klíčové zjistit, zda je cena v rámci možností zákazníka a jaký vliv má cena na rozhodování.
 4. Priorita (Priority):
  • Hodnotí, jak vysokou prioritu má řešení identifikovaných výzev pro zákazníka. Tento aspekt ukazuje, jak naléhavě potřebuje zákazník vaše řešení, což může ovlivnit časování nákupního rozhodnutí.

Význam CHAMP: CHAMP je efektivní přístup, který pomáhá prodejním týmům lépe porozumět potřebám a motivacím potenciálních zákazníků, což vede k cílenější a účinnější komunikaci. Tato metodika poskytuje komplexní rámec pro hodnocení potenciálních zákazníků, umožňuje lepší alokaci zdrojů a zvyšuje pravděpodobnost úspěšného uzavření obchodu.

Metodika CHAMP je obzvláště užitečná v dynamických a konkurenčních trzích, kde pochopení skutečných potřeb a priorit zákazníků může významně přispět k úspěchu prodejních a marketingových aktivit.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!