Konvergentní styl učení

Zkrácená definice: Converging (konvergentní) styl učení je jeden ze čtyř stylů učení podle Kolbova modelu, kde jedinec preferuje abstraktní pojmy a aktivní experimentování.

Úplná definice: Converging (konvergentní) styl učení je jedním ze čtyř stylů učení podle Kolbova modelu zkušenostního učení. Lidé s konvergentním stylem učení upřednostňují abstraktní pojmy a aktivní experimentování. Mají schopnost aplikovat teorii na praxi, řešit problémy a rozhodovat se na základě logické analýzy. Jsou zorientováni na úkoly a preferují technické úlohy nad sociálními.

Pro marketéry je pochopení konvergentního stylu učení důležité při vytváření obsahu, který se zaměřuje na technické aspekty produktů nebo služeb a umožňuje uživatelům experimentovat a aplikovat teorii do praxe.

Příklad 1: Software-as-a-Service (SaaS) firma může vytvořit interaktivní návod, který umožňuje zákazníkům experimentovat s různými funkcemi software a vidět, jak tyto funkce mohou být použity v praxi.

Příklad 2: Výrobce elektronických zařízení může vytvořit detailní technické specifikace a návody, které umožňují zákazníkům pochopit, jak zařízení funguje a jak ho mohou použít k řešení konkrétních problémů.

Nedoporučená situace: Pokud je vzdělávací materiál zaměřen především na teoretické informace bez možnosti pro aktivní experimentování, může to být neefektivní pro lidi s konvergentním stylem učení.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak mohou naše produkty nebo služby uspokojit potřeby těch, kteří upřednostňují konvergentní styl učení?
  2. Jaké technické materiály nebo zkušenosti můžeme poskytnout, které umožní praktické experimentování a aplikaci teorie do praxe?
  3. Jak můžeme přizpůsobit naše vzdělávací materiály různým stylům učení, včetně konvergentního stylu?

Citát: „Teorie bez praxe je sterilní, praxe bez teorie je slepá.“ – Albert Einstein.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!