Link

Zkrácená definice:

Link je hyperpropojení, které uživatele přesměruje z jedné webové stránky na jinou.

Úplná definice:

Link, nebo také hypertextový odkaz, je referenční bod na webové stránce, který uživatele přesměruje na jiný zdroj, obvykle další webovou stránku. Linky jsou základní stavební kameny internetu, umožňují procházení a propojení mezi různými webovými stránkami a zdroji. Pro marketéry jsou linky důležité v rámci SEO (Search Engine Optimization), kde kvalitní a relevantní odkazy mohou zlepšit hodnocení stránky ve vyhledávacích motorůch.

Příklady z reálné situace:

  1. Na blogovém příspěvku firmy A je link na produktovou stránku téže firmy. Když uživatelé kliknou na tento link, jsou přesměrováni na stránku produktu.
  2. Firma B vytvoří článek na svém blogu, ve kterém je link na výzkumnou studii firmy C. Toto je příklad externího odkazu.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Linky by neměly být umístěny náhodně nebo v příliš velkém množství, protože to může vést k penalizaci vyhledávacími motory kvůli spamovým praktikám.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak můžeme využít interní odkazy ke zlepšení navigace na našem webu a uživatelské zkušenosti?
  2. Jak můžeme získat více kvalitních externích odkazů k našemu webu?
  3. Jaký je náš plán pro správu odkazů a jak ho můžeme vylepšit?

Citát:

„Dobře navržený web je cesta k větší důvěře a důvěra je klíčem ke konverzi.“ – Neil Patel.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!