Obchodní model

Zkrácená definice:

Obchodní model je koncept, který popisuje způsob, jakým organizace vytváří, doručuje a uchycuje hodnotu.

Úplná definice:

Obchodní model je rámec nebo plán, který organizace používá k dosažení svých obchodních cílů. Popisuje, jak organizace vytváří hodnotu (například prostřednictvím výrobků nebo služeb, které nabízí), jak tuto hodnotu doručuje svým zákazníkům (například prostřednictvím marketingu a prodeje, distribuce nebo zákaznického servisu), a jak uchycuje hodnotu (například prostřednictvím obratu a zisku).

Obchodní model také popisuje zdroje, které organizace potřebuje k dosažení svých cílů (například lidské, finanční, fyzické a intelektuální zdroje), klíčové aktivity, které musí provádět (například výroba, výzkum a vývoj, marketing a prodej), a klíčové partnery, se kterými musí spolupracovat.

Příklady z reálné situace:

  1. Obchodní model společnosti Amazon zahrnuje online prodej široké škály výrobků, digitálních služeb jako je Amazon Prime a Amazon Web Services, a logistické a dodávkové služby.
  2. Obchodní model společnosti Uber zahrnuje poskytování platformy, která spojuje řidiče a cestující pro sdílení jízd, a získávání příjmů z poplatků za služby.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Obchodní model by neměl být zaměňován s obchodní strategií. Zatímco obchodní model popisuje základní způsob, jakým organizace vytváří, doručuje a uchycuje hodnotu, obchodní strategie popisuje, jak organizace plánuje dosáhnout svých obchodních cílů v rámci svého obchodního modelu.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký je náš současný obchodní model a jak dobře nám slouží k dosažení našich obchodních cílů?
  2. Jaké jsou naše hlavní příjmové proudy a jak jsou propojeny s naším způsobem vytváření a doručování hodnoty?
  3. Jaké jsou naše klíčové zdroje, aktivity a partneři a jak je můžeme ještě lépe využít?

Inspirativní citát:

„Vždycky se snažte o to, co je pro vás nejdůležitější, a nenechte se odradit tím, že jste malí nebo že jste si toho tolik přáli, nebo že to vypadá jako nemožné.“ – Debbi Fields, zakladatelka společnosti Mrs. Fields

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!