Segmentační strategie

Zkrácená definice:

Segmentační strategie je marketingový přístup, kdy firma rozdělí svůj trh na specifické segmenty pro lepší pochopení a naplnění potřeb zákazníků.

Úplná definice:

Segmentační strategie je proces, v němž firma rozdělí svůj trh na menší, lépe definované segmenty, s cílem lépe pochopit a naplnit potřeby svých zákazníků. Tyto segmenty mohou být definovány na základě různých faktorů, včetně demografických, geografických, psychografických nebo behaviorálních charakteristik.

Pro marketéry je segmentační strategie klíčová pro úspěšnou marketingovou komunikaci a prodej. Pomáhá jim lépe pochopit potřeby a přání svých zákazníků, umožňuje jim vytvářet cílenější marketingové kampaně a produkty, které lépe splňují potřeby svých zákazníků, a v konečném důsledku jim to může pomoci zvýšit tržby a zisk.

Příklady z reálné situace:

  1. Firma vyrábějící sportovní oblečení může segmentovat svůj trh na základě věku, pohlaví, typu sportu, který zákazníci provozují, a jejich úrovně zkušeností. To by jim umožnilo vytvořit cílenější marketingové kampaně a produkty pro každý segment.
  2. Supermarket může segmentovat svůj trh na základě nákupních návyků zákazníků, například na zákazníky, kteří nakupují organické produkty, zákazníky, kteří preferují značkové produkty, nebo zákazníky, kteří hledají levné nabídky.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Segmentace trhu neznamená nutně omezení firmy na jeden konkrétní segment. Cílem je naopak lépe porozumět různým skupinám zákazníků a efektivněji jim nabízet produkty a služby.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké segmenty můžeme identifikovat v našem trhu?
  2. Jak můžeme lépe pochopit potřeby a přání každého segmentu?
  3. Jaké produkty nebo služby bychom mohli nabízet každému segmentu?

Citát:

„Marketing není bitva produktů, je to bitva vnímání.“ – Al Ries. Tento citát podtrhuje význam segmentace trhu jako způsobu, jak lépe pochopit a naplnit vnímání a potřeby zákazníků.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!