Asimilační styl učení

Zkrácená definice: Assimilating (asimilační) styl učení je jeden ze čtyř stylů učení podle Kolbova modelu, kde jedinec preferuje abstraktní pojmy a reflexivní pozorování.

Úplná definice: Assimilating (asimilační) styl učení je jeden ze čtyř stylů učení podle Kolbova modelu zkušenostního učení. Lidé s asimilačním stylem učení upřednostňují abstraktní pojmy a reflexivní pozorování. Mají silné schopnosti logického myšlení a analýzy, jsou zaměření na myšlenky a koncepty více než na lidi a mají tendenci preferovat teoretické modely a systémové myšlení.

Pro marketéry je důležité porozumění asimilačnímu stylu učení při vytváření obsahu, který se zaměřuje na detailní a komplexní informace a který umožňuje reflexivní pozorování a analýzu.

Příklad 1: Vysokoškolská instituce může vytvořit online kurz, který se zaměřuje na detailní a komplexní teoretické informace a který umožňuje studentům zhluboka se zamyslet nad informacemi a koncepty.

Příklad 2: Firma nabízející finanční software může vytvořit podrobné výukové video, které ukazuje, jak používat software pro analýzu finančních dat, což umožňuje zákazníkům pozorovat a reflexivně se zamýšlet nad informacemi.

Nedoporučená situace: Pokud firma nabízí pouze povrchní informace o svých produktech nebo službách bez možnosti hlubší analýzy nebo reflexe, může to být neuspokojivé pro ty, kteří upřednostňují asimilační styl učení.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jak mohou naše produkty nebo služby uspokojit potřeby těch, kteří upřednostňují asimilační styl učení?
  2. Jaké detailní a komplexní informace můžeme poskytnout, které umožní reflexivní pozorování a analýzu?
  3. Jak můžeme přizpůsobit naše vzdělávací materiály různým stylům učení, včetně asimilačního stylu?

Citát: „Moudrost není produktem škol, ale trvalého pokusu ji získat.“ – Albert Einstein.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!