Obchodní strategie

Zkrácená definice:

Obchodní strategie je soubor cílů, plánů a akcí, které firma vytvoří, aby dosáhla svých obchodních cílů a získala konkurenční výhodu.

Úplná definice:

Obchodní strategie je komplexní plán, který stanovuje směr, jakým se firma ubírá k dosažení svých obchodních cílů. Zahrnuje rozhodnutí o tom, jaké produkty nebo služby firma bude nabízet, na jaké trhy se zaměří, jak bude konkurovat svým rivalům, jak bude distribuovat a propagovat své produkty nebo služby, a jakým způsobem bude získávat a udržovat své zákazníky.

Obchodní strategie je pro marketéry klíčová, protože jim poskytuje rámec, podle kterého mohou plánovat a provádět své marketingové aktivity. Také jim pomáhá pochopit, jaké cíle a cíle by měla firma sledovat, a jaké zdroje a schopnosti budou potřebovat k jejich dosažení.

Příklady z reálné situace:

  1. Firma Amazon má obchodní strategii založenou na poskytování široké škály produktů s rychlou dodávkou a vynikajícím zákaznickým servisem. Jejich obchodní strategie také zahrnuje využití technologie a dat k získání hlubšího porozumění potřebám zákazníků a k přizpůsobení svých nabídek těmto potřebám.
  2. Firma Tesla má obchodní strategii založenou na výrobě a prodeji elektrických vozidel a souvisejících technologií. Jejich obchodní strategie je zaměřena na inovace, udržitelnost a prémiový segment trhu.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Obchodní strategie by neměla být zaměňována s taktikou. Zatímco obchodní strategie se zabývá dlouhodobými cíly a směrem firmy, taktika se zabývá konkrétními krátkodobými akcemi a rozhodnutími, které pomáhají dosáhnout těchto cílů.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaká je naše současná obchodní strategie a jak dobře nám slouží k dosažení našich obchodních cílů?
  2. Jaké jsou naše hlavní konkurenční výhody a jak je můžeme ještě více využít v naší obchodní strategii?
  3. Jak se mění naše trhy a jak bychom měli přizpůsobit naši obchodní strategii těmto změnám?

Inspirativní citát:

„Obchodní příležitosti jsou jako autobusy, vždycky přijede další.“ – Richard Branson

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!