Nbsp generátor

Nbsp generátor je vylepšený nástroj pro vkládání nezlomitelných mezer   dle správné typografie. Lze vkládat běžné odstavce textu a to i včetně HTML tagů.


Proč jsou nezlomitelné mezery klíčové pro copywritery?

Jazyk je dynamický a komplexní systém, který se často mění a vyvíjí. Když se zaměříme na písemnou formu, zjistíme, že i drobné detaily mohou mít velký vliv na celkové vnímání textu. Jedním z těchto detailů jsou nezlomitelné mezery, známé též jako nbsp (non-breaking space). Věřím, že pro copywritery jsou nezlomitelné mezery neocenitelným nástrojem. Níže uvádím důvody, proč byste je měli používat.

Vizuální kvalita textu

Nezlomitelné mezery zlepšují vizuální prezentaci textu. Zabrání nechtěným zlomům řádku, což usnadní čtení a zvýší profesionální vzhled textu. Představte si, že čtete dlouhý a složitý text bez nezlomitelných mezer. Oko by se ztratilo a narušilo by to čtenářský zážitek.

Vyšší čitelnost

Kvalitní text musí být nejen informativní, ale také snadno čitelný. Nezlomitelné mezery mohou pomoci například u dvoupísmenných spojek a předložek, které by na konci řádku mohly vytvářet vizuální nepořádek.

Větší přesnost a srozumitelnost

V právních textech, vědeckých článcích nebo technických manuálech je důležitá přesnost. Nezlomitelné mezery zajišťují, že související informace zůstanou pohromadě. Například, když uvádíte míry jako „20 kg“ nebo „15 cm“, nezlomitelná mezera zabezpečí, že tato informace nebude rozdělena na dva různé řádky.

SEO výhody

Výhody nezlomitelných mezer nejsou jen vizuální nebo čitelnostní. Používáním nezlomitelných mezer může text získat také na SEO hodnotě. Vyhledávače totiž rozpoznají kvalitu textu na základě jeho struktury a čitelnosti.

Jak používat nezlomitelné mezery?

Existují různé nástroje, jako je například můj Nbsp generátor, které automaticky vkládají nezlomitelné mezery do textu. Použití takových nástrojů vám ušetří čas a zvýší efektivitu vaší práce.

Jak funguje Nbsp generátor?

Krok 1: Vložení textu do Nbsp generátoru

Najdete textové pole označené jako „Text před úpravou“. Do tohoto pole vložte text, který potřebujete upravit pomocí doplnění nezlomitelných pevných mezer.

Krok 2: Aktivace funkce „Doplnit pevné mezery“

Po vložení textu klikněte na tlačítko „Doplnit pevné mezery“. Pokud je textové pole prázdné, objeví se varovná zpráva.

Krok 3: Kontrola a použití upraveného textu

Upravený text se zobrazí v textovém poli označeném jako „Text po úpravě“. Stačí jednou kliknout do tohoto pole a celý text se vám označí. Poté jej můžete jednoduše zkopírovat do schránky a použít kam potřebujete.

Funkce Nbsp generátoru

 • Automatické nastavení výšky textového pole podle délky vloženého textu (maximální výška je 600px).
 • Možnost snadného označení a kopírování výsledného textu.
 • Varovné upozornění v případě, že textové pole zůstane prázdné.

Kontexty, ve kterých Nbsp generátor vkládá pevné mezery

Nástroj je navržen tak, aby automaticky doplnil pevné mezery v následujících situacích:

 • Jednopísmenné spojky a předložky
 • Dvoupísmenná slova
 • Krátká slova
 • Zkratky titulů a jednotek
 • Číselné hodnoty
 • Datumy
 • Právní texty
 • a další

Tento nástroj dělá přesně to, co od něj očekáváte. Doplní nezlomitelné mezery všude tam, kde je to gramaticky zapotřebí. Je navíc inteligentní a správně zpracuje nezlomitelné mezery i ve vloženém HTML kódu (např. nepoškodí odkazy nahrazováním nezlomitelných mezer mezi HTML tagy a href, ovšem pokud je fráze a href samostatně stojící ve větě, nezlomitelnou mezeru přidá, apod.). Tento způsob je unikátní a protože jsem žádný takový nástroj na internetu nenašel, vytvořil jsem jej sám.

Tipy a triky při používání Nbsp generátoru

Pokud narazíte na jakýkoliv problém, podrobnosti naleznete ve varovném textu pod tlačítkem funkce.

Závěr

Děkuji za využití Nbsp generátoru. Věřím, že vám tento nástroj pomůže vytvořit texty, které budou nejen lépe čitelné, ale také vizuálně atraktivní.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám při dosahování vašich cílů prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Sdílet na Facebook
Sdílet na Linkedin

Objednejte si knihu!