Ishikawa diagram rybí kosti – 8M

Zkrácená definice: Ishikawa diagram je nástroj pro identifikaci a vizualizaci potenciálních příčin určitého problému nebo výsledku, také známý jako diagram rybí kosti.

Úplná definice: Ishikawa diagram, také známý jako diagram rybí kosti nebo diagram příčin a následků, je grafický nástroj používaný k identifikaci a vizualizaci potenciálních příčin určitého problému nebo výsledku. Diagram byl pojmenován po japonském inženýrovi Kaoru Ishikawovi, který ho vyvinul. Diagram je často používán v procesu řízení kvality a při řešení problémů pro nalezení kořenových příčin problému.

Pro marketéry je Ishikawa diagram užitečný při analýze a řešení komplexních problémů. Mohou ho využít k identifikaci potenciálních příčin problému a k vypracování účinných řešení.

Ishikawa diagram je podle jeho vzhledu označován také jako Diagram rybí kosti. Slouží k analýze příčin a následků formou brainstormingu, během kterého se promýšlí všechny možné příčiny problému.

Sestavení Ishikawa diagramu

Ishikawův diagram se používá nejčastěji při analýze výrobního procesu a jeho autorem je japonský univerzitní profesor Kaoru Ishikawa.

Při sestavování diagramu tvoří problém tzv. hlavu. Vedlejší kosti pak znamenají konkrétní potenciální příčiny.

Postup vytvoření diagramu

Nancy R. Tague uvádí následující postup:

 • Shodnout se na pojmenování problému, který tvoří „hlavu“ rybí kosti a nakreslit vodorovnou šipku k ní směřující.
 • Provést brainstorming ohledně hlavních příčin tohoto problému. Pokud je to obtížné, je možné použít obecné příčiny z daného odvětví, např. postupy, stroje (zařízení), lidé (pracovní síly), materiály, měření, prostředí.
 • Napsat jednotlivé příčiny (kategorie) jako větve z hlavní šipky.
 • Provést brainstorming ohledně detailů příčin a použít otázku „Proč se to stalo?“. Zakreslit každou detailní příčinu jako odbočující šipku dané kategorie. Příčiny mohou být psány na několika místech, pokud se týkají více kategorií.
 • Ke každému detailu znovu použít otázku „proč se to stalo?“ a napsat další příčiny. Otázkou „Proč?“ je možné pokračovat hlouběji.
 • Když skupině dojdou nápady, je třeba se zaměřit na místa v grafu, kde je méně zaznamenaných příčin.

8 dimenzí používaných ve výrobě (8M)

Příčiny se většinou hledají v základních dimenzích – následující seznam uvádí 8 typických dimenzí používaných ve výrobě (8M).

 • Man power – People (Lidé) – příčiny způsobené lidmi
 • Methods (Metody) – příčiny způsobené pravidly, směrnicemi, pravidly, legislativou či normami
 • Machines (Stroje) – příčiny způsobené zařízením, jako jsou stroje, počítače, nářadí , nástroje
 • Materials (Materiál) – příčiny způsobené vadou nebo vlastností materiálů
 • Measurements (Měření) – příčiny způsobené nevhodným nebo špatně zvoleným měřením
 • Mother nature – Environment (Prostředí) – příčiny způsobené vlivem prostředí – teplotou, vlhkostí, nebo také kulturou
 • Management – příčiny způsobené nesprávným řízením
 • Maintenance – příčiny způsobené nesprávnou údržbou
  Ishikawův diagram je možné použít jak zpětně pro hledání příčiny problému, tak dopředně při návrhu výrobku pro preventivní určení a eliminaci možných příčin produktů.

Příklad použití Ishikawa diagramu

Na obrázku níže, je praktické použití rozšířeného tzv. dvojitého Ishikawa diagramum, 5 Why analýzy, Naze Naze analýzy a 5 dimenzí řešení problému podle DINNA diagramu.

Propojení Ishikawa diagramu a 5 Why analýzy

5 Why analýza

Ishikawa diagram po zapsání dat z krizového hlášení

Ishikawa diagram

Analýza následků a příčin (Naze Naze analýza)

Naze Naze analýza spočívá v položení 3 hlavních otázek:

 1. Proč máme problém? (The Occurrence)
 2. Proč jsme na to nepřišli dříve? (The Excape)
 3. Proč systém umožnil, aby se tento problém stal? Proč systém umožnil, abychom problém nemohli zjistit? (The System)
Analýza následků a příčin

Double Ishikawa diagram a Naze Naze analýza

Double Ishikawa diagram a Naze Naze analýza

Model 5 dimenzí řešení problému za pomocí DINNA diagramu

dinna diagram

Příklady:

 1. Marketingový tým používá Ishikawa diagram k identifikaci potenciálních příčin poklesu prodeje. Tímto způsobem mohou určit, které faktory nejspíše ovlivňují prodeje, a vypracovat strategie pro jejich zlepšení.
 2. Tým pro řízení kvality v e-commerce firmě používá Ishikawa diagram k identifikaci příčin častých stížností zákazníků na doručování. Diagram jim pomůže identifikovat problémy v procesu doručování a navrhnout řešení.

Nedoporučená situace:

Ishikawa diagram je používán bez dostatečného zapojení týmu nebo bez dostatečného pochopení problému. To může vést k nesprávným závěrům a neúčinným řešením.

Otázky k zamyšlení:

 1. Jak může Ishikawa diagram pomoci identifikovat kořenové příčiny vašich marketingových výzev?
 2. Jakým způsobem můžete implementovat použití Ishikawa diagramu ve vaší strategii řešení problémů?
 3. Jaké faktory byste měli zahrnout do svého Ishikawa diagramu?

Citát: „Problémy jsou jen příležitosti v pracovním oděvu.“ – Henry J. Kaiser, přeloženo: „Problémy jsou pouze příležitosti v pracovních šatech.“

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!