CLV – Customer Lifetime Value

Kalkulačka celoživotní hodnoty zákazníka
Zkrácená definice: CLV (Customer Lifetime Value) je celkový zisk, který se očekává od vztahu se zákazníkem během celé doby jeho spolupráce s firmou.

Úplná definice: Customer Lifetime Value (CLV) je předpokládaný celkový zisk získaný od zákazníka během doby jeho spolupráce s firmou. Je to klíčové měřítko, které pomáhá firmám určit, kolik by měly investovat do získání nových zákazníků a udržení stávajících. CLV se vypočítává kombinací průměrného výdělku z transakce, průměrného počtu transakcí a průměrné doby zákaznické věrnosti.

Pro marketéry je CLV klíčovým ukazatelem, který může informovat o strategiích zákaznické akvizice, udržení a cross-sellingu. Rozumění a maximalizace CLV může vést k vyšší rentabilitě a dlouhodobému úspěchu firmy.

Příklady:

  1. E-commerce obchod používá CLV k identifikaci svých nejcennějších zákazníků a vytvoření strategií zaměřených na udržení těchto zákazníků a zvýšení jejich výdělku.
  2. Mobilní hra používá CLV k určení, kolik by měla utratit za získání nového hráče, berouc v úvahu očekávaný výdělek z tohoto hráče během jeho celého životního cyklu.

Nedoporučená situace:

Společnost se zaměřuje pouze na získání nových zákazníků a ignoruje CLV. To může vést k přehlížení hodnoty stávajících zákazníků a k neefektivnímu využití marketingových zdrojů.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaký je průměrný CLV vašich zákazníků?
  2. Jaké strategie můžete implementovat pro zvýšení CLV vašich zákazníků?
  3. Jak můžete využít informace o CLV k vylepšení vaší strategie zákaznické akvizice a udržení?

Citát: „Váš nejcennější majetek není váš zákazník, ale věrný zákazník.“ – Shep Hyken

Ve videu uvedu příklad, za použití jednoduššího vzorečku, ve kterém si snadno spočítáte jakou hodnotu má pro vás váš zákazník.

Díky dobře spočítané hodnotě Customer Lifetime Value (CLV), můžeme lépe rozhodovat o rozpočtech do marketingu, přestaneme se bát zvýšit výdaje na reklamu, protože budeme vědět, že určité procento klientů se vrátí a nakoupí znovu. Nejdražší je pro marketing vždy první kontakt se zákazníkem a pokud vše ostatní uděláte správně, už nikdy nebudete muset investovat pro návrat klienta tolik, co poprvé. Zvýší se efektivita a roste celoživotní hodnota zákazníka.

Někteří zákazníci jsou cennější než jiní. Například loajální zákazník navštěvující restauraci jednou týdně v průběhu celého roku přinese zisk okolo 10 000 Kč. Pokud zůstane věrný po celá léta, můžeme směle hovořit o statisících. Nebylo by hezké mít stovky nebo tisíce takových zákazníků, kteří se podílejí na pravidelném příjmu pro vaše podnikání?

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!