Cenová strategie

Kalkulačka pro orientační určení ceny

Vložené hodnoty jsou reálné pro můj produkt KAFI HYPE v e-shopu. Čísla můžete změnit dle vlastních potřeb.
Zkrácená definice:

Cenová strategie je přístup, který společnost používá k určení ceny svých produktů nebo služeb na trhu.

Úplná definice:

Cenová strategie je součástí celkové obchodní strategie společnosti a zahrnuje různé faktory jako náklady, tržní podmínky, konkurenci, cílovou skupinu a značku. Cílem cenové strategie je určit cenu, která maximalizuje zisky při zachování konkurenceschopnosti na trhu.

Existuje několik různých typů cenových strategií:

 1. Penetrační cenotvorba: Toto je strategie, při které je produkt nebo služba původně nabízena za nízkou cenu s cílem rychle získat tržní podíl. Jakmile je tržní podíl získán, cena se může zvýšit.
 2. Cenotvorba nákladů plus marže: Cena je stanovena na základě nákladů na výrobu produktu plus přidaná marže.
 3. Cenotvorba hodnoty: Cena je stanovena na základě hodnoty, kterou produkt nebo služba přináší zákazníkovi, nikoli na základě nákladů na její výrobu.
 4. Prémiová cenotvorba: Cena je stanovena vysoko, aby odrážela vysokou kvalitu produktu nebo služby a prestiž značky.
 5. Cenotvorba podle konkurence: Cena je stanovena na základě toho, co konkurence nabízí.

Příklady z reálné situace:

 1. Apple používá strategii prémium cenotvorbu. Nabízí vysoce kvalitní produkty s vynikajícími vlastnostmi a cení je vyšší než většina konkurence.
 2. Walmart používá strategii cenotvorbu nákladů plus marže. Je známo, že nabízí nízké ceny na širokou škálu zboží.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Cenová strategie by měla být založena na důkladném výzkumu trhu a analýze nákladů, nikoli na náhodném určení ceny. Je důležité mít jasný pohled na cenu, kterou zákazníci jsou ochotni zaplatit, a na cenu, kterou si může společnost dovolit nabídnout a stále dosáhnout zisku.

Otázky k zamyšlení:

 1. Jakou cenovou strategii používáme a jak je účinná v našem tržním segmentu?
 2. Jaké jsou naše náklady na výrobu a jak se to odráží v naší cenové strategii?
 3. Jak jsou naše ceny vnímány zákazníky? Jsou považovány za spravedlivé? Přináší hodnotu za peníze?
 4. Jak se naše ceny srovnávají s konkurencí? Jsme konkurenceschopní?

Inspirativní citát:

„Cena je to, co zaplatíte. Hodnota je to, co dostanete.“ – Warren Buffett

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!