Media plán

Zkrácená definice:

Media plán je strategický dokument, který popisuje, jak a kde bude značka komunikovat se svými cílovými zákazníky prostřednictvím různých médií a reklamních kanálů.

Úplná definice:

Media plán je strategický dokument vytvořený marketingovými a reklamními odborníky, který popisuje, jak a kde bude značka komunikovat se svými cílovými zákazníky. Tento plán zahrnuje detailní přehled použitých reklamních kanálů, plánovaných aktivit, časování kampaní a rozpočtu. Media plán může zahrnovat široké spektrum médií, včetně televize, rádia, tisku, digitální reklamy a sociálních médií. Jeho cílem je maximalizovat dosah a účinnost reklamních kampaní a zlepšit návratnost investic do marketingu.

Příklady z reálné situace:

  1. Společnost vyrábějící sportovní oblečení vytváří media plán pro uvedení nové kolekce na trh, který zahrnuje reklamu na sociálních médiích, v televizi a v tisku.
  2. Malá kavárna plánuje svou reklamní kampaň na podzim a vytváří media plán, který zahrnuje reklamu na Instagramu, místní tiskoviny a rozhlas.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Media plán by měl být pružný a schopný se přizpůsobit změnám na trhu nebo reakcím zákazníků. Příliš striktní dodržování media plánu bez ohledu na výsledky nebo zpětnou vazbu může vést k neefektivním reklamním kampaním.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké média a reklamní kanály jsou nejúčinnější pro dosažení mé cílové skupiny?
  2. Jak mohu nejlépe rozložit svůj reklamní rozpočet mezi různá média a kanály?
  3. Jakým způsobem a jak často budu sledovat a hodnotit účinnost svého media plánu?

Citát:

„Bez velkého plánu, je snadné se ztratit ve světě možností.“ – Unknown

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!