Targeting

Zkrácená definice:

Targeting je marketingová strategie, která se zaměřuje na určitou skupinu spotřebitelů (cílový trh) s definovanými společnými charakteristikami.

Úplná definice:

Targeting je proces identifikace a definice cílové skupiny pro marketingovou kampaň nebo strategii. Cílová skupina může být definována na základě různých faktorů, včetně demografických charakteristik (věk, pohlaví, příjem), geografické lokality, chování spotřebitelů, zájmů a potřeb. Cílem targetingu je optimalizovat marketingové snahy tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám a zájmům vybrané cílové skupiny. Tímto způsobem mohou marketéři efektivněji alokovat své zdroje, zvýšit relevanci svých zpráv a zlepšit celkovou efektivitu svých marketingových kampaní.

Příklady z reálné situace:

  1. Společnost prodávající dětské hračky by mohla cílit na rodiče s malými dětmi prostřednictvím online reklamy, která je založená na demografických údajích a zájmech uživatelů.
  2. Cestovní agentura nabízející luxusní dovolené by mohla cílit na lidi s vyššími příjmy nebo zájemce o luxusní cestování pomocí personalizované e-mailové kampaně.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Targeting je důležitý, ale pokud je proveden nesprávně – například pokud cílová skupina není dostatečně specifická nebo je příliš omezená – může to vést k neefektivnosti marketingových snah a ztrátě investic.

Otázky k zamyšlení:

  1. Kdo je můj ideální zákazník a jaké jsou jeho charakteristiky, potřeby a zájmy?
  2. Jak mohu využít targeting k dosažení lepších výsledků v mé marketingové kampani?
  3. Jaké nástroje a strategie mohu použít k identifikaci a dosažení mé cílové skupiny?

Citát:

„Nejlepší reklama není o tom, co děláme nebo co máme. Je o tom, kdo jsme.“ – Simon Sinek

Přeloženo z originálního citátu: „The best advertising isn’t about what we do or what we have. It’s about who we are.“ – Simon Sinek.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!