Koučink

Zkrácená definice:

Koučink je proces, při kterém kouč pomáhá jednotlivci nebo týmu dosáhnout osobních nebo profesních cílů pomocí zaměření na konkrétní dovednosti a úkoly.

Plná definice:

Koučink je systematický proces, který se používá k rozvoji dovedností a schopností, ke zlepšení výkonu a k dosažení cílů jednotlivců nebo týmů. Může se vztahovat na různé oblasti, včetně kariérního rozvoje, osobního růstu a obchodního úspěchu. Kouč pomáhá koučovanému (nebo týmu) identifikovat cíle, stanovit strategie pro jejich dosažení a poskytnout podporu během celého procesu. Koučování je důležité pro marketéry, protože může pomoci zlepšit dovednosti, produktivitu a účinnost.

Příklady z reálné situace:

  1. Ředitel prodeje využívá koučink k rozvoji dovedností svého týmu a ke zvýšení prodejních výsledků.
  2. Nový podnikatel využívá koučink k vytvoření strategie pro rozvoj a růst svého podniku.

Situace, které se nedoporučuje:

Použití koučinku jako jediného způsobu řešení všech problémů týmu nebo jednotlivce. Koučink by měl být použit jako doplněk k dalším metodám, jako je odborné vzdělávání nebo samostudium.

Otázky k zamyšlení:

  • Jak by mohl koučink zlepšit mou práci nebo moji kariéru?
  • Jaké dovednosti nebo oblasti by mohl koučink zlepšit?

Citát:

„Koučink je umění usnadnit výkon, učení a rozvoj druhých.“ – Myles Downey.

Inspirace pro další studium:

  • Jaké techniky a metody se používají v koučinku?
  • Jaký je proces koučinku?
Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!