GTM – Google Tag Manager

Zkrácená definice:

GTM (Google Tag Manager) je nástroj od společnosti Google, který usnadňuje správu a implementaci tagů na webové stránky bez nutnosti úprav kódu.

Úplná definice:

Google Tag Manager (GTM) je bezplatný nástroj od společnosti Google, který umožňuje marketérům spravovat a implementovat webové tagy (kousky kódu) na webové stránce bez nutnosti manuální úpravy kódu stránky. GTM je důležitý pro marketéry, protože zjednodušuje sledování a analýzu návštěvnosti webové stránky, konverzí a jiných důležitých metrik. To umožňuje marketérům rychle reagovat na změny v chování uživatelů a optimalizovat své marketingové kampaně.

Příklady z reálné situace:

  1. E-commerce firma používá GTM k implementaci a správě různých tagů pro sledování konverzí, retargetingových kampaní a sledování návštěvnosti stránky.
  2. Marketingová agentura používá GTM k centralizaci správy tagů pro všechny své klienty, což umožňuje efektivnější a flexibilnější správu.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud nejsou tagy správně nastaveny v GTM, může dojít k nesprávným nebo neúplným datům, což může vést k nesprávným rozhodnutím a strategiím.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké tagy bych měl implementovat na svůj web prostřednictvím GTM pro sledování důležitých metrik?
  2. Jak často bych měl kontrolovat a aktualizovat své tagy v GTM?
  3. Jaké další možnosti mi GTM může nabídnout pro sledování a analýzu návštěvnosti mé webové stránky?

Citát:

„Měřte to, co má smysl. Nemůžete vylepšit to, co nemůžete měřit.“ – Peter Drucker

Přeloženo z originálního citátu: „Measure what is measurable and make measurable what is not so.“ – Peter Drucker.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!