ATL – Above The Lines

Zkrácená definice:

ATL, nebo Above the Line, se vztahuje na tradiční formy marketingu zaměřené na širokou veřejnost.

Úplná definice:

ATL, neboli Above the Line, je termín používaný v marketingu a reklamě pro označení tradičních marketingových taktik, které jsou zaměřené na širokou veřejnost. Tyto taktiky často zahrnují televizi, rádio, tisk a billboardy. Hlavním cílem ATL marketingu je budování značky a dosažení co nejširšího okruhu lidí. Tento přístup může být velmi efektivní pro zvyšování povědomí o značce, ale může být také poměrně nákladný a méně cílený než některé jiné marketingové strategie.

Příklady z reálné situace:

  1. Globální soft drinková společnost může použít ATL marketingové strategie, jako je televizní reklama nebo billboardy, aby zvýšila povědomí o novém nápoji.
  2. Velká automobilová značka může použít tiskovou reklamu v časopisech a novinách jako součást její ATL marketingové strategie pro nový model auta.

Špatné použití nebo pochopení výrazu:

Pokud firma využije ATL marketingovou strategii bez jasného porozumění své cílové skupiny nebo bez jasného a přesvědčivého poselství, může být tato strategie neefektivní a nákladná. ATL marketing vyžaduje pečlivé plánování a strategii, aby dosáhl požadovaných výsledků.

Otázky k zamyšlení:

  1. Jaké formy ATL marketingu by byly pro moji firmu nejefektivnější?
  2. Jaké je moje hlavní poselství a jak ho mohu efektivně předat prostřednictvím ATL marketingových kanálů?
  3. Jaké jsou náklady a potenciální výnosy z investic do ATL marketingu pro moji firmu?

Citát:

„Bez ohledu na to, jak skvělý je tvůj produkt, musíš ho prodat, aby byl úspěšný.“ – Estée Lauder

Přeloženo z originálního citátu: „No matter how great your product is, you have to sell it to be successful.“ – Estée Lauder.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!