Blog, Show

3 metody přesvědčování podle Aristotela

Jak komunikoval a přesvědčoval mistr řecké filosofie Aristoteles?
Udělat skvělý první dojem je zásadní při tvorbě dobrého prvního dojmu. Staří Řekové strávili mnoho času přemýšlením na tím, jakým způsobem se lidé ovlivňují. Často pro tyto účely prováděli rétorická cvičení.

Rozdělili proces komunikace na tři části:

  • Ethos
  • Pathos
  • Logos

Pokud se vám podaří naučit tyto pravidla, máte větší šanci dosáhnout toho, co chcete, udělat správný dojem a lépe komunikovat. Chcete vědět jak přesvědčit své potenciální zákazníky? Jak ovlivnit své přátele, partnera, nebo rodinu? Jak prezentovat své argumenty aby lépe vyzněly?

Důvěryhodnost je založena na všem co děláte, ale také neděláte. Hraje také velkou roli, jaké oblečení nosíme, právě proto, že zakrývá asi 90% našeho těla.

Ethos

Ethos je odrazem morálky a charakteru. Když se budeme přít, že Pepsi je lepší než Coca-Cola způsobem, že toho druhého zatlačíme do kouta a v podstatě o tématu nediskutujeme, nedosáhneme konsenzu. Pokud nabídneme o tomto tématu hlubší debatu a připustíme si, že protistrana může mít svůj vlastní správný pohled, lépe dosáhneme spolupráce.

Pathos

Pathos se týká emocí. Přestaňte myslet a začněte cítit. Když budeme chtít druhého přesvědčit o tom, že škodlivé plodiny ničí přírodu, nezabývejte se grafy a čísly, ale demonstrujte důsledky (mrtvá zvířata, špinavé moře, mrtvé ryby, kácení pralesa, apod.). V demonstraci cílíte na emoce a díky tomu se ten druhý může lépe vcítit do tématu a pochopit vaši myšlenku.

Logos

Logos je logika. Dokonalé vysvětlení důvodů, proč by měla protistrana přijmout vaše hledisko. Nabízení ověřených faktů, citování, opírání se o historické údaje, statistiky. Lze také rozebrat všechna pro a proti.