Blog, Show

Jak vytvořit persony

Persony se používají při detailnějším rozboru v marketingové segmentaci. Jedná se o techniku popisu konkrétního zákazníka, jeho rutin, zájmů, osobních údajů (věk, bydliště, rodina, povaha, apod.), které mají pomoci vžít se do jeho situace a lépe ho oslovit marketingovou kampaní.

Segmentace trhu se provádí výběrem cílových skupin a persony jsou již konkrétně vybrané osoby, které co nejlépe popíšeme.

Persony jsou užitečné při tvorbě reklamních textů a dalších marketingových materiálů. Marketingovému odborníkovi dobře poslouží při tvorbě komunikační strategie. Může si představit (vizualizovat) cílovou skupinu pomocí konkrétní představy o personě. Jak žije, na co by mohla slyšet a které věty, nebo prezentace, by právě pro ni byli nejvhodnější. Jiný druh marketingové komunikace bude úspěšný pro matky na rodičovské, jiný druh komunikace pro studentky kolem 20 let. Obě tyto cílové skupiny můžeme rozdělit na jednotlivé persony (1-3), podle kterých si uděláme konkrétnější představy jejich potřeb, zájmů a čím se nechávají ovlivnit.

V tomto díle jsem vysvětlil rozdíl mezi cílovou skupinou a personou a uvedl jsem návod na vytvoření jedné persony.

Každý marketingový segment má své persony, protože v konečném důsledku i pro psa, bude granule kupovat člověk. Proto, můžete často vidět až přehnaně lákavé obaly se žrádlem pro psa, nebo kočku. Je to z toho důvodu, že i když není žrádlo pro chovatele, musí být v jeho očích chutné hlavně pro něj. Taková persona pak může být např. chovatel, který má svého psa, chodí s ním do přírody, během dne je v práci a je možné už postupně nabalovat další parametry, ze kterých vytvoříme obsah, které ho zaujme.