Časomíra hodinové sazby

Jednoduchý a praktický nástroj pro měření času na konzultacích.

00:00:00

Přepočítaná hodinová sazba (za kolik aktuálně pracujete, kdyby vám nikdo neproplatil čas navíc):

0 Kč

Přetažení (HH:MM:SS):

00:00:00

Cena přetažení:

0 Kč

Klient předplatil dle plánovaného času:

0 Kč

Popis aplikace

Aplikace Časomíra hodinové sazby je navržena tak, aby sledovala délku konzultace a upozorňovala na její překročení, včetně vyčíslení nákladů za přetažení času. Tento nástroj je vytvořen pro profesionály, kteří často překračují stanovený čas konzultace, a zajišťuje, aby byl čas navíc spravedlivě zpoplatněn.

Hlavním problémem, který aplikace řeší, je nezaplacený čas strávený nad rámec původně dohodnuté konzultace. Často se stává, že konzultace přetáhne o půl hodiny nebo více, což vede ke ztrátě času a neproplacené práci. Tento nástroj poskytuje spravedlivé řešení pro konzultanta i klienta, a umožňuje transparentní sledování a zpoplatnění času navíc.

Funkce aplikace

 • Hodinová sazba: Umožňuje zadání hodinové sazby za konzultaci.
 • Délka konzultace: Umožňuje zadání délky konzultace v minutách.
 • Časomíra: Po stisknutí tlačítka START se zapne časomíra, která zobrazuje uplynulý čas ve formátu HH:MM.
 • Upozornění na překročení: Pokud dojde k překročení dohodnuté doby konzultace, časomíra změní barvu na červenou a zobrazí se doba a náklady za přetažený čas.
 • Aktualizace nákladů: Náklady za přetažený čas jsou aktualizovány každou sekundu a zaokrouhleny na nejbližší celé číslo.
 • Pozastavení a pokračování: Tlačítko POZASTAVIT umožňuje pozastavit a následně pokračovat v měření času. Pokud časomíra ještě nebyla spuštěna, tlačítko zobrazí informační zprávu.
 • Reset časomíry: Po spuštění časomíry se tlačítko START změní na VYNULOVAT. Stisknutím tlačítka VYNULOVAT se časomíra vynuluje do výchozího stavu a tlačítko se opět změní na START.

Instrukce k použití

 1. Zadání hodinové sazby a délky konzultace:
  • Vyplňte pole „Hodinová sazba (Kč)“ s hodnotou vaší hodinové ceny za konzultaci. Výchozí hodnota je nastavena na 4000 Kč.
  • Vyplňte pole „Délka konzultace (min)“ s hodnotou délky konzultace v minutách. Výchozí hodnota je nastavena na 60 minut.
 2. Spuštění časomíry:
  • Stiskněte tlačítko START pro spuštění časomíry. Časomíra začne počítat čas a zobrazí uplynulý čas ve formátu HH:MM.
  • Tlačítko POZASTAVIT se zviditelní a umožní pozastavení a pokračování v měření času.
  • Pokud chcete časomíru restartovat, stiskněte tlačítko VYNULOVAT pro vynulování hodnot a spuštění nového měřiče času.
 3. Sledování času a nákladů:
  • Časomíra bude bez přerušení sledovat uplynulý čas. Pokud dojde k překročení doby konzultace, časomíra, doba přetažení a náklady na přetažení změní barvu na červenou.
  • Přetažení je zobrazováno ve formátu HH:MM:SS a náklady jsou vypočítávány na základě hodinové sazby.
 4. Reakce na překročení doby konzultace:
  • Je na vašem uvážení, zda náklady za přetažení klientovi prominete (například do 5 minut) nebo je doúčtujete.
  • Je vhodné klienta předem informovat o možných dodatečných nákladech v případě překročení doby konzultace.

Časomíra v.1.2 – Funkce exportu

 • Přidána funkce EXPORTOVAT. V jakoukoli chvíli lze exportovat doplatek do .txt souboru pro okamžité doložení klientovi nebo do CMR systému.

Časomíra v.1.1 – Funkce pozastavit

Fanoušek Michal Zobec upozornil na chybějící funkce a já jsem je s chutí dodělal. Máte také nápad jak aplikaci vylepšit? Napište mi!

Pozastavení časomíry:

 • Tlačítko POZASTAVIT umožňuje pozastavení časomíry. Po stisknutí tlačítka POZASTAVIT se časomíra zastaví a tlačítko změní text na POKRAČOVAT.
 • Po opětovném stisknutí tlačítka POKRAČOVAT se časomíra opět spustí od místa, kde byla pozastavena.
 • Pokud časomíra ještě nebyla spuštěna, tlačítko POZASTAVIT zobrazí informační zprávu: „Nejprve je nutné zahájit relaci tlačítkem START.“

Reset časomíry:

 • Po spuštění časomíry se tlačítko START změní na VYNULOVAT.
 • Stisknutím tlačítka VYNULOVAT se časomíra vynuluje do výchozího stavu a tlačítko se změní zpět na START.

Tato aplikace vám pomůže spravedlivě zpoplatnit čas strávený nad rámec dohodnuté konzultace a zajistí, že váš čas bude plně oceněn. Umožní vám efektivněji řídit svůj čas a minimalizovat ztráty z neproplacené práce.

Picture of Filip Novák

Filip Novák

Oblasti marketingu se věnuji více než dvě dekády. Rád pomohu i vám prostřednictvím konzultací, mentoringu nebo školení.

Kniha Opakovaný prodej

„Nejlepší firmy prodávají opakovaně, zatímco ostatní jen hledají nové zákazníky.“

Kniha obsahuje:

Objednejte si knihu!