Objevte atraktivní tržní segmenty, které stojí za to sledovat. S pomocí průzkumu trhu, zjistíte výzvy/problémy konkrétních segmentů, které budete schopni definovat a hodnotit.

Vaše produktové portfolio inventarizuje vaše produkty, nebo služby, se kterými řešíte dnešní problémy trhu.

Ty produkty, které jste doposud pro žádný trh neučily, nebo jsou stále ve fázi vývoje čeká produktová Road mapa.

První fáze: Plánování produktu

Druhá fáze: Vývoj produktu

Třetí fáze: Spuštění produktu