Minutovky, Blog

Rozdíl mezi impresí a dosahem

Rozdíl mezi impresí a dosahem vám bude jasný po zhlédnutí dnešní Minutovky.

Co je imprese

Imprese se napočítává pokaždé, když se něco zobrazí (např. Adwords reklam, příspěvek sdílený v News feedu, reklama na Facebooku apod.). Každé nové zobrazení je jedna nová imprese.

Co je dosah

Narozdíl od dosahu, se imprese počítá za každé nové zobrazení. Dosah se počítá vždy za jednoho dosaženého člověka, takže opakované zobrazení se již nenapočítává. Je běžné, že imprese má větší hodnotu, než dosah.

Příklad impresí a dosahu

Zobrazíte reklamu 10 lidem a každý z nich ji uvidí 3x. Znamená to, že dosah byl 10 a impresí bylo 30.