Minutovky, Blog

Rozdíl mezi Public Relations a marketingem

Public relations není jen vztah s veřejností a vůbec tento překlad dost zavádí. Musíme rozlišovat hlavní rozdíly mezi marketingem a PR (Public Relations), protože tyto dva obory se značně liší.

PR je součástí komunikačního mixu a rozděluje se na vnitřní a vnější působení.

Vnitřní PR si můžete představit jako všechny aktivity, které posilují loajalitu zaměstnanců, výroční zprávy a akce, které zvyšují kladný vztah s firmou. Účelem dobrého vnitřního PR je spokojenost zaměstnanců a rozšíření dobré pověsti do okolí prostřednictvím právě jejich reference. Klasicky se někdo zeptá “A jak se ti tam u nich pracuje” a zaměstnanec, když je spokojení firmu pochválí. A takto se to může lavinově šířit dál, protože rodina, příbuzní a kamarádi se zajímají jakou máte práci a jak se vám v ní daří.

Vnější PR se zase točí kolem médií, spoluprací s konkurencí a jak je patrné z názvu, vztahem s veřejností. Velký rozdíl mezi marketingem je u PR v tom, že neoslovujeme koncovou cílovou skupinu přímo, nýbrž přes třetí stranu (rádio, televize, časopisy, média, rozhovory, sponzoring např. sportovního týmu). Zkrátka dáváme o sobě vědět světu, aniž bysme nutně tlačili nějaký produkt.