Blog, Show

Cenová citlivost podle Van Westendorpa

Cenová citlivost je nejrozšířenějším testem známým pod označením Van Westendorpova metoda, nebo PSM (Price Sensitivity Meter).

Pomocí tohoto testu zjistíme, jaká cena je moc drahá, nebo příliš levná pro naši cílovou skupinu. Různé cílové skupiny se budou dívat na cenu za náš produkt rozdílně, proto je nutné posoudit, zda se nám vyplatí dávat cenu nižší, nebo vyšší.

Pro úspěšnost této metody je nutný dostatečný vzorek respondentů, kterým položíte 4 hlavní otázky:

➜ Při jaké ceně by podle vás byl produkt tak drahý, že byste už nezvažoval jeho koupi?

➜ Při jaké ceně by podle vás produkt byl příliš levný na to, aby byl kvalitní?

➜ Při jaké ceně by podle vás produkt byl už drahý, ale ještě byste byl ochotný zvažovat jeho koupi?

➜ Při jaké ceně by podle vás byl produkt výhodná koupě?

Pamatujte, že jakákoliv metoda založená na dotazování nemusí odpovídat reálnému chování uživatelů. Při dotazování je důležité sbírat i sociálněgeografická data pro vyhodnocení odpovědí různých cílových skupin.