Show, Blog

Ishikawa diagram rybí kosti – 8M

Ishikawa diagram je podle jeho vzhledu označován také jako Diagram rybí kosti. Slouží k analýze příčin a následků formou brainstormingu, během kterého se promýšlí všechny možné příčiny problému.

Sestavení Ishikawa diagramu

Ishikawův diagram se používá nejčastěji při analýze výrobního procesu a jeho autorem je japonský univerzitní profesor Kaoru Išikawa.

Při sestavování diagramu tvoří problém tzv. hlavu. Vedlejší kosti pak znamenají konkrétní potenciální příčiny.

Postup vytvoření diagramu

Nancy R. Tague uvádí následující postup:

➜ Shodnout se na pojmenování problému, který tvoří „hlavu“ rybí kosti a nakreslit vodorovnou šipku k ní směřující.

➜ Provést brainstorming ohledně hlavních příčin tohoto problému. Pokud je to obtížné, je možné použít obecné příčiny z daného odvětví, např. postupy, stroje (zařízení), lidé (pracovní síly), materiály, měření, prostředí.

➜ Napsat jednotlivé příčiny (kategorie) jako větve z hlavní šipky.

➜ Provést brainstorming ohledně detailů příčin a použít otázku „Proč se to stalo?“. Zakreslit každou detailní příčinu jako odbočující šipku dané kategorie. Příčiny mohou být psány na několika místech, pokud se týkají více kategorií.

➜ Ke každému detailu znovu použít otázku „proč se to stalo?“ a napsat další příčiny. Otázkou „Proč?“ je možné pokračovat hlouběji.

➜ Když skupině dojdou nápady, je třeba se zaměřit na místa v grafu, kde je méně zaznamenaných příčin.

8 dimenzí používaných ve výrobě (8M)

Příčiny se většinou hledají v základních dimenzích – následující seznam uvádí 8 typických dimenzí používaných ve výrobě (8M).

➜ Man power – People (Lidé) – příčiny způsobené lidmi

➜ Methods (Metody) – příčiny způsobené pravidly, směrnicemi, pravidly, legislativou či normami

➜ Machines (Stroje) – příčiny způsobené zařízením, jako jsou stroje, počítače, nářadí , nástroje

➜ Materials (Materiál) – příčiny způsobené vadou nebo vlastností materiálů

➜ Measurements (Měření) – příčiny způsobené nevhodným nebo špatně zvoleným měřením

➜ Mother nature – Environment (Prostředí) – příčiny způsobené vlivem prostředí – teplotou, vlhkostí, nebo také kulturou

➜ Management – příčiny způsobené nesprávným řízením

➜ Maintenance – příčiny způsobené nesprávnou údržbou
Ishikawův diagram je možné použít jak zpětně pro hledání příčiny problému, tak dopředně při návrhu výrobku pro preventivní určení a eliminaci možných příčin produktů.

Příklad použití Ishikawa diagramu

Na obrázku níže, je praktické použití rozšířeného tzv. dvojitého Ishikawa diagramum, 5 Why analýzy, Naze Naze analýzy a 5 dimenzí řešení problému podle DINNA diagramu.

Propojení Ishikawa diagramu a 5 Why analýzy

Ishikawa diagram po zapsání dat z krizového hlášení

Analýza následků a příčin (Naze Naze analýza)

Naze Naze analýza spočívá v položení 3 hlavních otázek:

  1. Proč máme problém? (The Occurrence)
  2. Proč jsme na to nepřišli dříve? (The Excape)
  3. Proč systém umožnil, aby se tento problém stal? Proč systém umožnil, abychom problém nemohli zjistit? (The System)

Double Ishikawa diagram a Naze Naze analýza

Model 5 dimenzí řešení problému za pomocí DINNA diagramu