Blog, Show

SWOT analýza rychlého nasazení

SWOT analýza je jedna z nejznámějších analýz v marketingu. Jednotlivá písmena označují části, kterým se během analýzy budete věnovat.


➜ S = Strengths (Silné stránky),
➜ W = Weaknesses (Slabé stránky),
➜ O = Opportunities (Příležitosti),
➜ T = Threats (Hrozby).

blank


SWOT je tedy zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí organizace.


Vzhledem k tomu, že SWOT analýza je velmi univerzální a jednou z nejpoužívanějších analytických technik, je její využití v praxi velmi široké. Primárně byla vymyšlena pro hodnocení celé organizace (pro strategické řízení a rozhodování), ale použít ji lze téměř na cokoliv.