Databáze jsou jádrem výpočetní techniky od samého počátku digitální éry. Poprvé ji použil E. F. Codd v roce 1970, a od té doby byl o ní takový zájem že se stala standardem. Vyskytuji se denně na pozadí při práci s počítačem a jsou využívány mnohými aplikacemi, jak lokálně, tak i on-line. Struktura databáze se ukládá na paměťové médiu. Jedná se o množinu dat či informací, které jsou organizované přehledně do tabulek pro snadnou orientaci. Příkladem může být knihovna nebo kartotéka, kde jsou záznamy uložené podle daných pravidel. Součástí databáze jsou rozhraní pro snadnou manipulaci s uloženým obsahem a přístupem k němu (vyhledávat, porovnávat, třídit, editovat, mazat atd.). Rozhraní řeší oprávnění pro manipulaci s daty a správu uživatelů, jež mají k datům přístup. V praxi platí, že navržená databáze by měla obsahovat daný počet tabulek a aplikace by neměli mít právo pro svou funkčnost požadovat vytváření dalších tabulek a databází, pokud to není nezbytně nutné.

Relační databáze

Nejvíce využívaný typ databáze je tak zvaná “relační databáze.” Má nadefinováno několik tabulek, které obsahují různé informace. Každá tabulka obsahuje data, které mají všechny atributy spojené s předmětem tabulky. Všechny tabulky mohou být vzájemně propojeny, a také.

Příklad struktury tabulky v databázi

Jméno Příjmení Město Věk Objednávka
Pavel Sychra Vysoké Mýto 35 3 500 Kč
Jiří Král Hradec Králové 33 1 700 Kč
Jarda Majer Ústí nad Orlicí 38 800 Kč
Tom Havránek Brno 31 4 800 Kč
Petr Ryšavý Ostrava 39 2 900 Kč

Jak fungují databáze v praxi

database-server

Nejrozšířenější typy databáze